Przepisy wjazdowe, wizowe

Wybierz kraj z listy:

Przed każdą podróżą koniecznie:
 • zapoznaj się z przepisami wjazdowymi i miejscowymi obowiązującymi w państwach, do których planujesz podróż, a także śledź je regularnie w czasie pobytu. Informacje te dostępne są na stronie MSZ oraz na stronach placówek;
 • sprawdź wytyczne MSZ dot. ubezpieczenia w podróży i informacje o pomocy konsularnej;
 • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz
 • Austria - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Albania

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii.Uwaga: brak paszportu może powodować trudności z realizacją ubezpieczenia medycznego dla turystów (bezwzględny wymóg okazania paszportu krajowego). Przedłużenie pobytu można załatwić w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do uzyskania przedłużenia pobytu mogą być np. małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub legalne zatrudnienie. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Nie wymaga się od turystów posiadania powrotnego biletu ani określonej kwoty pieniędzy.

  Aruba

  Aruba to terytorium zależne od Holandii (de iure autonomiczny kraj wchodzący w skład Królestwa Niderlandów). Na Arubę można wjechać wyłącznie na podstawie ważnego paszportu (nie paszportu tymczasowego). Pobyt do 90 dni nie wymaga wizy. Lokalne władze imigracyjne mogą zażądać przy wjeździe okazania, np. biletu powrotnego oraz gwarancji posiadania wystarczających środków finansowych. Pomoc konsularną na całym terytorium Królestwa Niderlandów, w tym na tzw. obszarach zamorskich, wykonuje Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze.
  Wjazd na Arubę możliwy jest tylko po okazaniu karty ED, wyrobionej na stronie https://edcardaruba.aw/.

  Barbados

  Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie turystycznym do 3 miesięcy. Pobyty o charakterze innym niż turystyczny wymagają wizy.
  Paszport musi być ważny na czas trwania wizyty na Barbadosie.
  Przy wjeździe należy okazać bilet powrotny, nie wymaga się natomiast okazania środków finansowych na utrzymanie podczas pobytu.
  Nie ma szczególnych ograniczeń przy wwozie i wywozie środków finansowych. Restrykcje celne nie odbiegają od przyjętych powszechnie standardów. Zakaz przywozu narkotyków i wydawnictw pornograficznych. Restrykcje przy wwozie roślin, żywności, nasion i owoców (świadectwo fitosanitarne).

  Belgia - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Bułgaria - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Bahamy

  Po pomoc w nagłych wypadkach można dzwonić pod numer tel. 911 lub 919. W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej. Wymagany termin ważności dokumentu paszportowego wynosi 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Wspólnoty Bahamów nie wymaga się wizy wjazdowej, muszą natomiast okazać bilet powrotny oraz mieć wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe każda osoba zobowiązana jest podać adres hotelu lub innego miejsca, w którym zatrzyma się podczas swojego pobytu. Małoletni do lat 18. muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku kiedy z dzieckiem jest tyko jedno z rodziców, należy poza aktem urodzenia dziecka legitymować się pisemnym zezwoleniem drugiego z rodziców/opiekunów. W przypadku gdy opiekę sprawuje tylko jedno z rodziców, należy mieć ze sobą wyrok sądowy orzekający o przyznaniu władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie rodziców na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi podpisane przez właściwego notariusza. Bez składania deklaracji można wwieźć lub wywieźć z kraju gotówkę, której równowartość nie przekracza 10.000 USD. Bez cła można wwieźć 50 szt. cygar, 200 szt. papierosów, 453 g tytoniu, wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 % (wódka) - 1 l, piwo - 4.5 litra, a także zakupy o wartości do 100 USD. Przy wyjeździe zwolnione z cła są towary o wartości do 800 USD. W przypadku przesiadki w Kanadzie, potrzebna jest tzw. Electronic Travel Authorisation (eWiza).
  Więcej informacji na stronie: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html. W przypadku przesiadki w Stanach Zjednoczonych, potrzebna jest wiza tranzytowa. Więcej informacji na stronach:
  http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typecandd.asp
  http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typecandd.asp
  http://www.ameriguide.pl/visas/non-immigrant-visas/nonimmigrant-visas/c1-transit

  Chorwacja - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Curacao

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice Curacao na podstawie paszportu. Polacy odbywający podróż na Curacao w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy. Od podróżujących wymagane jest wypełnienia online karty imigracyjnej przed przylotem.

  Cypr - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Czarnogóra

  Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu. Przy pobytach dłuższych niż 90 dni, obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski lub czarnogórski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców (opiekuna prawnego) nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.

  Czechy - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Dominikana

  Władze dominikańskie wymagają posiadania paszportu ważnego min. 6 miesięcy.

  Wyjątkowo do dnia 31 kwietnia 2023 r. obywatele wszystkich narodowości udający się na terytorium Dominikany mogą wjechać, jeżeli posiadają paszport ważny w momencie wjazdu. Pobyt w Dominikanie nie może przekroczyć ważności paszportu. Od 1 maja 2023 r. wymagana ważność paszportu będzie wynosiła 6 miesięcy od momentu skończenia podróży.

  WAŻNE: Od 29.11.2020 przy wjeździe do Dominikany obowiązuje nowa cyfrowa karta wjazdu i wyjazdu, którą muszą wypełnić pasażerowie odwiedzający Republikę Dominikańską. Formularz jest dostępny za pośrednictwem linku: https://eticket.migracion.gob.do/ i należy go wypełnić przed kontrolą migracyjną. Po wypełnieniu zostanie wygenerowany kod QR, który zostanie zeskanowany przez kontrolę w porcie lub przez linie lotnicze podczas odprawy. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie, od zakupu biletu lotniczego do momentu przed odprawą imigracyjną. W okresie od 29 listopada 2020 r. Do 1 stycznia 2021 r. władze dominikańskie zaakceptują dwa formularze rejestracji przy wjeździe do kraju: obecną w formie papierowej i nową w formie cyfrowej. Od stycznia 2021 r. będzie obowiązkowo używany wyłącznie formularz cyfrowy.

  Przy przekroczeniu długości pobytu powyżej 30 dni na lotnisku w Punta Cana pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 800 DOP (ok. 16 €). Turyści mają obowiązek zameldowania się w hotelu i wypełnienia odpowiedniego formularza. Dzieci do 13. roku życia muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, zalegalizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają. Bez zalegalizowanego dokumentu dzieci nie mogą przekroczyć granicy.

  Informacja dla klientów podróżujących z lotniska Punta Cana – nowe przepisy dotyczące bagażu podręcznego

  Pragniemy poinformować Państwa o nowych wytycznych obowiązujących wszystkich pasażerów odlatujących z lotniska Punta Cana od dn. 30 czerwca 2018 r.

  Zmiany dotyczą przewozu substancji sproszkowanych z lotniska Punta Cana. Przewóz substancji sproszkowanych, takich jak kosmetyki do makijażu, puder dla niemowląt, kawa oraz przyprawy, których waga przewyższa 340 g powinien odbywać się w bagażu rejestrowanym. Opakowania substancji sproszkowanej o masie 340 g i większej będą sprawdzane w punkcie kontroli bezpieczeństwa. Przewóz substancji sproszkowanych o masie większej niż 340 g jest możliwy dla substancji przepisanych przez lekarza oraz będących pokarmem dla niemowląt z zastrzeżeniem, że wszelkie zamknięte opakowania będą sprawdzane pod kątem oznak naruszenia plomby pojemnika w celu zapewnienia zgodności zawartości z etykietą na opakowaniu.

  Zakup sproszkowanych substancji, takich jak kawa o pojemności większej niż 340 g będzie możliwy po przejściu przez bramki kontroli bezpieczeństwa. Klienci korzystający z lotu łączonego, którzy zakupili substancje sproszkowane po przejściu przez bramki kontroli bezpieczeństwa, są zobowiązani do umieszczenia produktów w bagażu nadawanym w miejscu przesiadki, przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Jeżeli w sklepie, w którym dokonano zakupu, zastosowano opakowanie umożliwiające łatwe stwierdzenie naruszenia plomby, dozwolony jest przewóz produktów w bagażu podręcznym. Obowiązują wówczas te same procedury, jak przy przewozie płynów, aerozoli oraz żelów.

  Egipt

  Istnieje obowiązek wizowy

  Dla obywateli polskich podróżujących do Egiptu obowiązują następujące przepisy:

  1. PASZPORT
  Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia planowanej daty powrotu z Egiptu.

  2. WIZA
  Przepisy wizowe są uzależnione od portu docelowego, do którego wykupiony został przelot. Wizę można zakupić na lotnisku po przylocie lub wyrobić za pośrednictwem jednej z poniższych stron internetowych:
  https://apply.joinsherpa.com/explore/POL?affiliateId=tuipol&language=pl-PL
  https://visa2egypt.gov.eg/eVisa (najpóźniej 7 dni przed wylotem)

  2.1. Hurghada(HRG)
  Wiza nie jest wliczona w cenę biletu lotniczego i należy ją wykupić dodatkowo. Wiza kosztuje 25 USD w banku na lotnisku/on-line lub 28 USD u pośrednika na lotnisku i ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Wystawiana jest na okres 30 dni i o jej przedłużenie można ubiegać się w miejscowym urzędzie paszportowym. Wiza dla dzieci od 2 lat, które wjeżdżają na podstawie własnego paszportu, również nie jest wliczona w cenę wycieczki/przelotu.

  2.2. Sharm el Sheikh (SSH)
  Przy wjeździe na półwysep Synaj podróżujący otrzymują bezpłatną „małą wizę” („Sinai only”) w postaci stempla kontroli paszportowej. Wiza ta obowiązuje na pobyty do 14 dni i umożliwia pobyt w hotelu i miejscowościach turystycznych Synaju. W przypadku dłuższego pobytu (na okres do 30 dni), podróżowania po półwyspie Synaj indywidualnie lub w ramach wycieczek zorganizowanych (prosimy o kontakt z punktem sprzedaży w celu otrzymania szczegółowych informacji) konieczne jest wykupienie na lotnisku lub on-line wizy egipskiej w cenie 25 USD.
  W chwili obecnej na stacjonarny wypoczynek w hotelu w ramach wykupionego pakietu wycieczki turystycznej wystarczające jest posiadanie tzw. „małej” wizy (Sinai Only).

  2.3 Marsa Alam(RMF)
  Wiza nie jest wliczona w cenę biletu lotniczego i należy ją wykupić dodatkowo. Wiza kosztuje 25 USD w banku na lotnisku/on-line lub 28 USD u pośrednika na lotnisku i ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Wystawiana jest na okres 30 dni i o jej przedłużenie można ubiegać się w miejscowym urzędzie paszportowym. Wiza dla dzieci od 2 lat, które wjeżdżają na podstawie własnego paszportu, również nie jest wliczona w cenę wycieczki/przelotu.

  Zakup samego przelotu do Egiptu lub samego pobytu w hotelu w Egipcie
  Osoby zakupujące tylko przelot do Egiptu (HRG lub SSH) nie mają wizy wliczonej w cenę przelotu / hotelu. Podróżujący zobowiązani są do zakupienia wizy w Polsce (w Ambasadzie Egiptu) przed wylotem z kraju.

  Pobyty powyżej 30 dni
  Przy planowanym pobycie turystycznym powyżej 30 dni należy wystąpić o wizę turystyczną w Ambasadzie Egiptu w Warszawie. Osoby przebywające w Egipcie powyżej 12 tygodni nie mogą opuścić kraju lotem czarterowym.

  Paszporty dyplomatyczne
  Osoby pragnące wjechać do Egiptu posługując się paszportem dyplomatycznym muszą o wizę ubiegać się przed wylotem w Ambasadzie Republiki Egiptu.

  Obywatele egipscy
  Rezerwacja pokoi dla obywateli egipskich nie jest możliwa. Rezerwacja pokoju dla obywatela Egiptu w pokoju z kobietą posiadającą obywatelstwo inne od egipskiego i niebędącą jego żoną również nie jest możliwe.

  Francja - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Grecja - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Grenada

  Przepisy wizowe: Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Grenady do 3 miesięcy. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Do wjazdu w celu turystycznym należy przedstawić bilety powrotne, planowany miejsce zakwaterowania oraz środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu.

  Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie) - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.
  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.
  Na terenie Wysp Kanaryjskich obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ulicach. Palenie papierosów w miejscach publicznych może wiązać się z nałożeniem grzywny.

  Holandia - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Indonezja (Bali)

  W obecnych warunkach epidemicznych, w trakcie trwania w Indonezji ogólnokrajowego lockdownu (PPKM), aby wjechać do Indonezji, wymagana jest wiza, tzw. visit visa, płatna na lotnisku po przylocie ok 40 USD.

  Jamajka

  Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobytach turystycznych bądź związanych z wymianą kulturalną, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni. W przypadku pobytu dłuższego niż wskazany bądź wizyty w innym celu, wymagana jest wiza wydawana przez Ambasadę Jamajki w Berlinie. W celu uzyskania bliższych informacji można zwrócić się do Konsulatu Honorowego Jamajki w Polsce na poniższy adres:

  KONSULAT JAMAJKI W WARSZAWIE
  ul. Hubickiego 27, 05-140 Serock
  Tel. / Fax: (22) 782 71 35
  Telefon komórkowy: 608 028 553
  E-mail: kimar@qdnet.pl

  Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Wymaga się okazania biletu powrotnego. W przypadku turystów indywidualnych (bez wykupionego pakietu turystycznego) służby migracyjne mogą żądać okazania środków finansowych potrzebnych na deklarowany okres pobytu (gotówka lub karty kredytowe) oraz prosić o szczegółowy plan pobytu. Turysta powinien móc wykazać rezerwację w hotelu, pensjonacie czy zaproszenie do przyjaciół.

  Katar

  Przepisy wizowe: Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Kataru do 90 dni. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu na terytorium Kataru. Wymagane jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zatwierdzonego przez katarskie Ministerstwo Zdrowia, zakupionego przez link: https://www.moph.gov.qa/arabic/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/default.aspx

  Kenia

  Obywatele polscy muszą posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu oraz wizę turystyczną. Od 01 stycznia 2021 roku rząd kenijski zniósł możliwość zakupu wizy bezpośrednio na lotnisku. Wizę należy zakupić na stronie: http://evisa.go.ke/evisa.html, przed wejściem na pokład samolotu do Kenii. Na stronie należy wypełnić stosowny formularz, załączyć zdjęcie i dokonać opłaty w wysokości ok. 50 USD. Wiza turystyczna ważna jest od daty wystawienia i uprawnia do pobytu na terytorium Kenii do 90 dni. Okres oczekiwania na wizę powinien wynosić do 2 dni. Wniosek potwierdzany jest wiadomością e-mail, wysłaną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Dzieci poniżej 16 roku życia zwolnione są z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami. Instrukcja wypełniania wniosku wizowego
  Na terytorium Kenii obowiązuje zakaz wwożenia dronów oraz zakaz wwożenia i używania torebek foliowych.

  Uwaga: od 01.10.2019 r. stary banknot 1000 KES został wycofany z obiegu.

  Kuba

  Obywatele polscy muszą posiadać przy wjeździe kartę turystyczną (również dla dzieci poniżej 2 lat) oraz paszport ważny przez przynajmniej 3 miesiące, licząc od planowanej daty wyjazdu z Kuby. Paszport dla dziecka poniżej lat 10 musi być również opatrzony zdjęciem. Nie wystarczy wpisanie dzieci do paszportu rodziców! Przy rezerwacji pobytu na Kubie mogą Państwo zakupić kartę turystyczną za pośrednictwem TUI Poland. Jest to jeden arkusz papieru w układzie poprzecznym, którego obie części muszą zostać wypełnione. Na odwrocie przewidziano miejsce na pieczątkę biura podróży lub organizatora imprezy turystycznej. Kartę należy okazać przy zameldowaniu w hotelu po przyjeździe oraz przy wyjeździe z Kuby. Nanoszenie jakichkolwiek poprawek na karcie powoduje jej unieważnienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tel. 22 255 04 02 lub punktem sprzedaży. Uwaga! W przypadku niezakupienia karty turystycznej za pośrednictwem TUI Poland, podróżujący są zobowiązani do jej zakupu w placówkach oferujących sprzedaż kart. Wjazd na Kubę bez karty turystycznej lub wizy jest niemożliwy.
  Na podstawie odpowiednich rozporządzeń Głównego Urzędu Celnego (Aduana General de la República) rząd kubański z dniem 1 września 2014 r. wprowadził w życie nowe przepisy celne dotyczące przede wszystkim ograniczeń w zakresie wwozu na terytorium Kuby artykułów użytku osobistego, sprzętu AGD, sprzętu i wyposażenia informatycznego. Obowiązuje całkowity zakaz wwożenia papierosów elektronicznych na Kubę. Przy wjeździe na Kubę należy okazać deklarację celną (odpowiedni formularz otrzymają Państwo przy odprawie celnej). Na Kubę zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych, sprzętu elektronicznego (dotyczy m.in., sprzętu walkie-talkie i GPS. Nie dotyczy telefonów komórkowych).
  Podczas pobytu należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi wywozu towarów z Kuby. Informacje na ten temat otrzymają Państwo od rezydenta TUI na Kubie. W przypadku określonych rodzajów upominków konieczne jest posiadanie odpowiednich zaświadczeń, pozwalających na ich wywóz z kraju. Zaświadczenia takie należy przedłożyć podczas odprawy celnej. Obywatele kubańscy mieszkający na Kubie nie mogą być zakwaterowani w żadnym z hoteli turystycznych. Powyższa zasada nie dotyczy obywateli kubańskich będących małżonkami obcokrajowców i legitymujących się stałym miejscem zamieszkania poza granicami Kuby. Na Kubie waluta uległa zmianie, CUC (peso wymienialne) zostało zastąpione przez CUP (peso kubańskie). W związku z tym nie ma możliwości posługiwania się USD (dolar amerykański) na miejscu. Za zakupy na lotniskach/w sklepach/kawiarniach/restauracjach i za wycieczki fakultatywne będzie można płacić kartą kredytową i lokalną walutą.

  Kostaryka

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP, którzy mają zamiar przebywać w Kostaryce w celach turystycznych nie dłużej niż 90 dni. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego bądź umożliwiającego kontynuację podróży. Służby imigracyjne mogą zażądać okazania środków płatniczych w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów pobytu (w stosunku do obywateli polskich nie jest to jednak wymóg stosowany rygorystycznie). Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa pobierana przy wyjeździe w wysokości ok. 29 USD od osoby. Opłaty te można wnieść wyłącznie w gotówce - w dolarach lub walucie miejscowej przeliczonej po kursie dnia. Podróżujący drogą lądową przed opuszczeniem granicy muszą wnieść opłatę (w znaczku skarbowym) w wysokości ok. 5 USD. Lądowe przejścia graniczne są otwarte od godz. 06.00 do 17.00 lub najdłużej do 22.00.
  Nie ma obowiązku meldunkowego, ale na granicy należy obowiązkowo wypełnić kwestionariusz migracyjny.
  Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych ani komunikacyjnych, jednak w interesie turysty planującego dłuższy pobyt w tym kraju leży wykupienie polisy.
  Bagaż osób wjeżdżających do Kostaryki jest poddawany kontroli fitosanitarnej. Zakazany jest przywóz jakiejkolwiek żywności. Surowo zabroniony jest także wywóz dzieł sztuki prekolumbijskiej oraz rzadkich okazów flory i fauny, fragmentów rafy koralowej itp. Nie ma szczególnych regulacji dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. Kwotę wwożonych pieniędzy należy jednak wpisać w deklaracji celnej.
  Z uwagi na katastrofalny stan tutejszych dróg nie zaleca się wynajmowania samochodu - łatwo go uszkodzić, a wypożyczalnie wymuszają na turystach kosztowne naprawy.
  Na obszarze całego kraju występuje epidemia wirusa dengi, nasilająca się w porze deszczowej; istnieją również pojedyncze ogniska malarii, zwłaszcza na wybrzeżach. W roku 2015 i 2016 odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.
  Szczepienia nie są wymagane. Opieka medyczna jest łatwo dostępna w większych miastach. Zarówno wizyty lekarskie, jak i hospitalizacja są płatne.

  Litwa

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Łotwa

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Malta

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Malediwy

  Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający na wjazd i pobyt na terytorium Malediwów do 30 dni. Warunkiem otrzymania wizy pobytowej (turystycznej) jest: przedstawienie ważnego paszportu (co najmniej 1 miesiąc od daty planowanego opuszczenia Malediwów), dokumentów podróży TUI bądź biletu powrotnego i rezerwacji hotelu. Pobyt cudzoziemca na wyspie zamieszkanej przez ludność miejscową w celach innych niż turystyczny wymaga zgody MSW lub zaproszenia od przedstawiciela społeczności lokalnej, potwierdzonego przez MSW.
  Obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Malediwów: broni, amunicji i materiałów wybuchowych, materiałów i publikacji pornograficznych; rzeczy uznanych za naruszające zasady islamu, w tym przedmiotów innych kultów i religii, wieprzowiny i produktów z niej pochodzących oraz alkoholu (jest on dozwolony tylko na terenie resortów turystycznych). Zabroniony jest eksport skorup żółwi i koralowców. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy zwrócić uwagę na godziny lotów. Loty krajowe są obsługiwane o każdej porze dnia i nocy. Następnie odbywa się transfer łodzią do zarezerwowanego hotelu. W przypadku nocnych przyjazdów i wyjazdów, z transferu nocnego można skorzystać bez dodatkowych opłat tylko wtedy, gdy pokój został zarezerwowany w hotelu na tę noc. Jeśli żaden pokój nie jest zarezerwowany na noc przyjazdu lub wyjazdu, można skorzystać tylko ze zwykłego transferu dziennego. W takich przypadkach zalecamy rezerwację hotelu tranzytowego w pobliżu lotniska, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania.
  Limit bagażu w przypadku wszystkich transferów lotniczych na Malediwach wynosi maksymalnie 20 kg bagażu rejestrowanego oraz 5 kg bagażu podręcznego na osobę. Niemowlętom (w wieku 0-1 lat) nie przysługuje bagaż.
  Jeśli będzie to możliwe, nadbagaż zostanie zabrany od razu lub przewieziony osobno (koszty: ok. 5 USD za kg zostanie pobrane na miejscu). W przypadku rezerwacji indywidualnej (samo zakwaterowanie), aby transfer był możliwy, numery lotów i godziny lotów należy podać w notatce rezerwacji.
  Bagaż podręczny (walizka kabinowa) jest ładowany razem z innymi bagażami. Jeśli w hydroplanie limit bagażu zostanie przekroczony, reszta bagaży może zostać przewieziona kolejnym transferem (wieczorem lub następnego dnia). Osobne zgłoszenie nadbagażu nie jest wymagane.

  Maroko

  Obywatele RP udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu do Maroka. Przy przekraczaniu granicy władze marokańskie mogą żądać udokumentowania odpowiednich środków finansowych na pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta itp.). Wyjazd w innym celu niż turystyczny może wiązać się z koniecznością uzyskania wizy, niezależnie od długości pobytu. Prawo marokańskie penalizuje związki homoseksualne. Osoby będące obywatelami Maroka mogą być zakwaterowane w hotelu wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu takiej rezerwacji z hotelową recepcją.

  Mauritius

  Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni. W celu wjazdu na Mauritius należy spełnić następujące warunki: posiadanie biletu powrotnego, potwierdzonej rezerwacji hotelu oraz niezbędnych środków na utrzymanie podczas pobytu (ok. 100 USD za dzień). Paszport musi być ważny w dniu planowanego opuszczenia terytorium Republiki Mauritiusa przez co najmniej 6 miesięcy.

  Meksyk

  Polscy turyści podróżujący do Meksyku są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni. Przepisy meksykańskie nie przewidują minimalnego okresu ważności paszportu, ale z uwagi na fakt, że turyści mają co do zasady prawo do 180-dniowego pobytu, urzędnicy migracyjni z reguły oczekują, że paszport także będzie ważny przez minimum 6 miesięcy. W związku z tym zalecane jest upewnienie się, że posiadany paszport będzie ważny przez minimum 6 miesięcy od daty wjazdu do Meksyku. Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną, w wysokości ok. 30 USD. Od 1 marca 2020 obowiązuje zakaz przywożenia do Meksyku i używania na jego terenie e-papierosów.

  01.01.2023 r. zmieniła się stawka podatku pobieranego na rzecz turystyki zrównoważonej. Opłata za podatek wynosi ok. 32 MXN /pokój/noc (w rejonie Cancun ok. 73 MXN) i odbywa się podczas zakwaterowania lub wykwaterowania bezpośrednio w hotelu. Podatek może być zapłacony gotówką w walucie MXN/EUR/USD (nie wszystkie hotele to akceptują) lub kartą kredytową.

  Niemcy - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Portugalia - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Panama

  Między Polską a Panamą obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym. Zgodnie z nią, turyści mający ważne polskie paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do 6 miesięcy bez wizy. Należy jednak pamiętać, że każdy przyjeżdżający do tego kraju ma obowiązek posiadania biletu powrotnego oraz minimum 500 USD na koszty pobytu (gotówka nie jest konieczna, wystarczy udokumentowany stan konta bankowego i karta kredytowa). Panamska służba graniczna podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą długości pobytu cudzoziemca w Panamie. Turystom zabrania się podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Podróżnych opuszczających Panamę samolotem obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości do 30 USD od osoby.
  Obowiązuje zakaz wjazdu na terytorium kraju dla podróżnych, którzy przebywali w ciągu ostatnich 21 dni w Sierra Leone, Gwinei lub Liberii.
  Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego. Przy wjeździe samochodem cudzoziemcy muszą mieć ubezpieczenie komunikacyjne
  Turysta ma prawo wwozu i wywozu do 10 tys. USD w gotówce. Większe kwoty należy zadeklarować w dokumencie odprawy celnej (formularze wręczane są wraz z kartą zgłoszeniową w samolocie lub przed przekroczeniem granicy). Należy jednak unikać wwożenia większej ilości gotówki (powyżej 10 tys. USD). Zadeklarowanie takiej kwoty w deklaracji celnej może narazić turystę na niebezpieczeństwo napadu i kradzieży podczas dalszej podróży. Nie podlegają ocleniu wwożone rzeczy osobiste na sumę do 2000 USD. W ramach tej kwoty turysta ma prawo wwieźć do 400 szt. papierosów, 5 butelek alkoholu oraz jedno urządzenie elektroniczne. W Panamie obowiązuje 5- procentowy podatek od usług i towarów przetworzonych, jednak nie jest on zwracany turystom. Posiadanie, przemyt, produkcja i handel narkotykami są bardzo surowo karane, posiadanie nawet drobnej ilości narkotyków grozi 15-letnim więzieniem. Samo przebywanie w towarzystwie osoby mającej ze sobą nielegalne substancje jest podstawą do aresztowania. Należy uważać na podejrzane osoby, które mogą próbować wykorzystać turystów do przemytu narkotyków. Pod żadnym pozorem nie wolno zgadzać się na propozycję przewiezienia do Polski paczek niewiadomego pochodzenia.
  System telefonii komórkowej nie jest kompatybilny z systemami w Polsce.

  Republika Zielonego Przylądka

  Wjazd obywateli polskich na teren Republiki Zielonego Przylądka jest możliwy wyłącznie na podstawie paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz po opłaceniu obowiązkowego podatku lotniskowego (Airport Security Tax).

  Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE, w tym także Polski. Wprowadzono jednocześnie obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax), który można opłacić online, za pośrednictwem TUI (do 5 dni przed wylotem, ok. 145 PLN/os. w sezonie letnim s23, oraz ok. 150 PLN/os. w sezonie zimowym w23/24), bądź na lotnisku po przylocie w wysokości ok. 31 €/os. Uiszczenie podatku upoważnia do jednorazowego wjazdu do Republiki Zielonego Przylądka i pobytu na terenie kraju przez 30 dni. Airport Secutity Tax nie dotyczy dzieci poniżej 2 roku życia

  Aby opłacić obowiązkowy podatek lotniskowy skontaktuj się z Centrum Rezerwacji bądź z punktem sprzedaży, w którym została założona rezerwacja.

  Centrum Rezerwacji TUI
  22 270 31 20 lub 22 255 04 02
  Poniedziałek - piątek 09:00-20:00
  Sobota - niedziela 10:00-18:00

  Osoby, które planują opłacenie podatku na lotnisku w Sal, informujemy, że może się to wiązać ze znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Aby uniknąć kolejki i potencjalnych problemów (np. spóźnień na transfery do hoteli), rekomendujemy opłacenie podatku przed rozpoczęciem podróży.

  Wszyscy podróżujący (powyżej 16. roku życia) objęci są podatkiem turystycznym, który należy zapłacić podczas meldunku w zarezerwowanym hotelu (ok. 2,5 €/os./dzień).

  Senegal

  Przepisy wizowe: Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Senegalu do 90 dni. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu na terytorium Senegalu. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego opuszczenie terytorium Senegalu po upływie dopuszczalnego okresu pobytu (np. biletu powrotnego do Polski) oraz – dla osób przyjeżdżających z krajów występowania żółtej febry – posiadanie aktualnej Międzynarodowej Książeczki Szczepień potwierdzającej wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.

  Seszele

  Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego. Przy wjeździe należy okazać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z Seszeli, bilet powrotny lub na dalszą podróż, dowód posiadania rezerwacji noclegu, łącznie z danymi kontaktowymi, dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu. Osoby przybywające z krajów, w których występuje żółta febra muszą okazać szczepienie przeciwko tej chorobie. Wymagana jest rejestracja na stronie https://seychelles.govtas.com/ w okresie między 72 godziny a 3 godziny przed wylotem.

  Od 01.08.2023 zostaje wprowadzony dodatkowa opłata przez rząd na Seszelach w kwocie 100SR (około 30zł) za noc, za osobę. Opłata pobierana jest przez recepcję hotelu podczas pobytu.

  Słowenia - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Słowacja - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Singapur

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.
  W kwestionariuszu (w formie białej kartki), który otrzymuje się w samolocie lub w punktach granicznych, należy wpisać miejsce pobytu (nazwa i adres hotelu, w którym podróżny się zatrzyma lub adres osoby, do której się udaje). Kwestionariusz należy ponownie okazać na granicy przy wyjeździe z Singapuru.
  Obywatele RP chcący podróżować po regionie Azji Południowo-Wschodniej na paszportach tymczasowych powinni pamiętać o ważności paszportu (minimum 6 miesięcy) oraz o obowiązku posiadania wiz (w przypadku podróży do Indonezji i Malezji). Ze względu na często zmieniające się przepisy i dużą uznaniowość we wpuszczaniu obcokrajowców posługujących się paszportami tymczasowymi odradzamy podróżowanie po Azji Południowo-Wschodniej na podstawie tych dokumentów.
  Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Należy zadeklarować na granicy gotówkę powyżej kwoty 30 tys. SGD. Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są m.in.:
  - guma do żucia (z wyjątkiem gumy do żucia w celach leczniczych);
  - tytoń do żucia;
  - e-papierosy
  - zapalniczki w kształcie pistoletów;
  - kontrolowane leki i środki psychotropowe (zasady przywozu leków przepisanych przez lekarza znajdują się na stronie internetowej singapurskiego urzędu badań medycznych - Health Science Authority);
  - róg nosorożca i produkty z niego wykonane;
  - sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki;
  - określone rodzaje środków telekomunikacyjnych;
  - materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.
  Aktualna lista zabronionych i kontrolowanych artykułów dostępna jest na stronie internetowej singapurskiego urzędu celnego: https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import.
  Przy wwozie z opłat celnych oraz podatku od towarów i usług GST (odpowiednik podatku VAT) zwolnione są przedmioty nowe, prezenty, towary żywnościowe o łącznej wartości nie przekraczającej 600 SGD, a w przypadku pobytu w Singapurze przez mniej niż 48 godzin - 150 SGD. Osoba pełnoletnia może wwieźć do Singapuru bez cła 1 l alkoholu wysokoprocentowego, 1 l wina, 1 l piwa tylko w przypadku przyjazdu do Singapuru drogą lotniczą. Zwolnieniu z opłat celnych i podatku GST nie podlegają papierosy (można je wwieźć, ale trzeba zadeklarować ten fakt i opłacić cło oraz podatek). Niezgłoszenie do odprawy celnej towarów objętych cłem i podatkiem GST podlega karze w wysokości do 10000 SGD. Przy wyjeździe z Singapuru można uzyskać zwrot podatku GST za towary zakupione na terenie tego kraju. Podatek ten wynosi 7%. Zwrot podatku przysługuje za towary o określonej łącznej wartości minimalnej zakupione w specjalnie oznakowanych sklepach i wywiezione z terytorium Singapuru w okresie maksymalnie 2 miesięcy od daty zakupu. Przy zakupach towarów w tych sklepach należy przedstawić paszport i wypełnić specjalne formularze.
  Ogólne informacje dla podróżnych, dotyczące przepisów celnych znajdują się na stronie singapurskiego urzędu celnego.

  Sri Lanka

  Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje system elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę (więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.eta.gov.lk).Opłata za wydanie wizy w systemie ETA (online) wynosi 50 USD. W razie braku możliwości zakupu wizy online, można ją zakupić także na lotnisku docelowym w cenie 60 USD.
  • Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na Sri Lance. Konieczne jest posiadanie dokumentów podróży TUI lub biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu.
  • Nie ma obowiązku szczepień ochronnych, ale zalecane jest zaszczepienie się przeciw żółtaczce typu A i B oraz tężcowi.
  • Zaleca się ostrożność przy wyjazdach do północno-wschodnich regionów:Jaffna, Mannar, Mulattivu i Vavuniya. Należy ściśle stosować się do wskazówek i poleceń ze strony służb bezpieczeństwa.

  Tanzania (Zanzibar)

  Obywatele Polski muszą posiadać wizę, aby przekroczyć granicę i przebywać w Tanzanii. Wizę można uzyskać na głównych przejściach granicznych (w tym na lotnisku na Zanzibarze) oraz przez Internet (https://visa.immigration.go.tz/). Koszt wizy turystycznej jednokrotnego wjazdu uzyskanej na przejściu granicznym i ważnej przez 90 dni to ok. 50 USD. Na przejściach granicznych nie można uzyskać wizy wielokrotnego wjazdu. W przypadku zakupienia wizy online, dowód wniesienia opłaty wizowej należy zachować do ewentualnej kontroli. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od chwili planowanego zakończenia pobytu w Tanzanii. Warunkiem wjazdu jest okazanie dokumentów podróży TUI bądź biletu powrotnego.

  Tajlandia

  Od 11 sierpnia 2011 roku obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż okres 30 dni w przypadku wjazdu lotniczym przejściem granicznym ( m.in. lotniska Bangkok, Phuket, Krabi) lub 15 dni w przypadku wjazdu przejściem lądowym (z Kambodży, Laosu, Malezji). Ruch bezwizowy dotyczy jedynie wizyt o charakterze turystycznym, w przypadku wizyt o innym charakterze lub wizyt turystycznych przekraczających 30 dni konieczne jest ubieganie się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Królestwa Tajlandii.
  • Przy wjeździe w ruchu bezwizowym wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii), posiadanie biletu powrotnego, dokumentów podróży TUI lub środków finansowych (10.000 THB na osobę). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu, a tym samym pasażer zawracany jest do portu macierzystego.
  • Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę pakietu. W przypadku lotów transferowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu, decydując się zatem na opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędnym jest uiszczenie opłaty przy przekraczaniu granicy.
  • W przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu pobytu nakładana jest kara finansowa, płatna przy wyjeździe z Tajlandii - 500THB za każdy dzień, maksymalnie 20.000THB.
  • Obecnie w Tajlandii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.
  • W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie banknoty USD najnowszych edycji. Starsze edycje można wymienić w lokalnych bankach.

  Tunezja

  Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. Bezpośrednie loty czarterowe przeznaczone są dla turystów, Tunezyjczycy mogą korzystać z połączeń czarterowych tylko z zezwoleniem Ministerstwa Transportu. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Tunezja zniosła obowiązek posiadania przez turystów wyjazdowych znaczków skarbowych. Osoby będące obywatelami Tunezji mogą być zakwaterowane w hotelu wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu takiej rezerwacji z hotelową recepcją.

  Zabroniony jest wwóz i wywóz waluty tunezyjskiej (za złamanie zakazu grożą poważne konsekwencje natury prawnej). Niewydaną gotówkę należy wymienić przed wylotem na dewizy po okazaniu karty pokładowej i dowodu wymiany dewiz na dinary (banki na lotniskach czynne 24h).

  Wymienić można nie więcej niż 1/3 wcześniej wymienionej kwoty i nie więcej niż 100 TND.

  Brak możliwości rezerwacji biletów czarterowych w jedną stronę.

  Turcja

  Od 2 marca 2020 r. obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący do Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego.

  Zgodnie z oświadczeniem QA-11 rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Turcji z 20 lutego 2020 r. (http://www.mfa.gov.tr/sc_-11_-ulkemizin-bazi-avrupa-ulkelerine-vize-muafiyeti-saglamasi-hk-sc.en.mfa) z dniem 2 marca 2020 r. Turcja znosi obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni).

  Reguła dotycząca ważności dokumentu podróży: paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

  Posiadaczom paszportów tymczasowych oraz osobom udającym się do Turcji po 2 marca 2020 r. w celu innym niż turystyczny zaleca się wcześniejszy kontakt z Ambasadą Turcji w Warszawie.

  Wjazd do Turcji możliwy jest za okazaniem dowodu osobistego ważnego przynajmniej do dnia powrotu. Paszport nie jest już wymagany.

  Stany Zjednoczone

  Z dniem 11 listopada 2019 r. Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP). W związku z tym osoby udające się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy amerykańskiej, ale zobowiązani są do rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization - ESTA), który dostępny jest na stronie: https://esta.cbp.dhs.gov (https://esta.cbp.dhs.gov/) . Osoby planujące pobyt w innym celu lub dłuższy muszą posiadać ważną wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Osoby, które posiadają ważną wizę amerykańską nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.
  • W przypadku przesiadki w Kanadzie, potrzebne jest tzw. Electronic Travel Authorisation. Więcej informacji na stronie: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-pl.html
  • Transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko nie jest zawarty w cenie pakietu.”
  - Wniosek ESTA musi być złożony najpóźniej 72 godziny przed wylotem do USA (funkcjonariusze US Customs and Border Protection – CBP, potrzebują co najmniej 72 godzin na zweryfikowanie danych osoby składającej aplikację i akceptację lub odrzucenie wniosku). CBP sugeruje, aby rejestracji w ESTA dokonać niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyjeździe i nie czekać do ostatniej chwili.
  - Ważność rejestracji w ESTA pozostaje taka sama dla wszystkich krajów biorących udział w VWP, tj. 2 lata od momentu jej zatwierdzenia.
  - Każdorazowo przed wyjazdem zaleca się sprawdzenie statusu swojej aplikacji ESTA.
  - Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku ESTA wynosi 21 USD (płatność wyłącznie kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal).
  - O ESTA można ubiegać się wyłącznie poza granicami USA.
  - W sytuacji konieczności przedłużenia pobytu w USA z przyczyn losowych (choroba, utracenie polskiego paszportu), osoba podróżująca musi skontaktować się telefonicznie z U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS i wnioskować o przedłużenie pobytu jeszcze przed wygaśnięciem ważności ESTA.
  - Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same jak w paszporcie podróżującego; np. w przypadku wymiany paszportu już po złożeniu i akceptacji wniosku w ESTA konieczne jest ponowne jego wypełnienie.
  - Osoby, których wniosek ESTA został odrzucony nie mają możliwości złożenia wniosku ponownie. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas wnioskowanie o wizę we właściwym amerykańskim konsulacie.
  - Odrzucenie wniosku ESTA może nastąpić w stosunku do osób, które wcześniej nie otrzymały wizy lub przebywały w USA nielegalnie. Takie osoby powinny wnioskować o wizę. Nie ma zamkniętego katalogu przyczyn odmowy akceptacji ESTA.
  - Długość pobytu polskiego obywatela w Stanach Zjednoczonych bez wizy wynosi maksymalnie 90 dni, ale oficer emigracyjny na lotnisku może zadecydować o jego skróceniu, co może się wiązać z koniecznością zmiany swojego biletu powrotnego.
  - Osoby podróżujące z wizą przyznaną przez konsula USA mają prawo pozostać na terenie USA do 6 miesięcy, jednakże również w tym przypadku należy pamiętać, że długość pobytu w USA zależy od decyzji urzędnika emigracyjnego.
  - Linie lotnicze weryfikują dane paszportowe z danymi zapisanymi w ESTA; co oznacza, że w przypadku ich niezgodności lub w ogóle jej braku podróżny nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.

  Węgry - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Włochy - Unia Europejska

  Obywatele polscy mogą przekraczać granice państw UE na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego.

  Przy podróży samolotem - brak lub nieważność paszportu lub dowodu osobistego skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu.

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  W dniu 6 maja 2015 roku w Brukseli podpisano porozumienie o zniesieniu obowiązku wizowego między Unią Europejską a Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowe regulacje umożliwiają bezwizowy pobyt obywatela polskiego na terytorium PZEA do 90 dni w okresie 180 dni w celach: turystycznych, kulturalnych, naukowych, wizyt u rodziny i znajomych, czy też biznesowych. Ruch bezwizowy dotyczy posiadaczy: paszportu, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego i paszportu specjalnego, a więc nie dotyczy osób legitymujących się paszportami tymczasowymi. Wymogiem niezbędnym jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Uwaga: Władze PZEA nie uznają polskich paszportów tymczasowych jako dokumentów uprawniających do wjazdu. Paszporty te honorowane są jedynie do celu tranzytu lub wyjazdu z kraju. Władze PZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub inne ślady pobytu w tym kraju.

  Według ustaleń polityki rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rezerwacji musi być przynajmniej jedna osoba powyżej 21 roku życia, żeby móc zameldować się w hotelu. W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach

  Obszar PZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej.

  Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1.000-1.500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

  W przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony (niezbędne jest posiadanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji), lecz nie samochód prywatny lub służbowy

  Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do PZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu, kości słoniowej, skór zwierząt itp. Urząd celny Emiratu Abu Zabi zezwala na wwóz napojów alkoholowych w ilości nie przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 24 puszek napoju o pojemności 355 ml. W pozostałych Emiratach (oprócz Emiratu Szardża, w którym posiadanie alkoholu jest nielegalne i ścigane z urzędu, także niedozwolone przewożenie w samochodach w podróży przez Emirat Szardża!) dozwolony jest wwóz napojów alkoholowych w ilości nie przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 48 puszek napoju o pojemności 355 ml.

  ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane. Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest ww. zezwolenie policyjne. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i podawanie alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne. Zgodnie z prawem obowiązującym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, alkohol może być sprzedawany/podawany tylko osobom powyżej 21 roku życia. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami grzywny, deportacji pozbawienia wolności oraz - w skrajnych przypadkach - karą śmierci.