Dane Osobowe

W TUI Poland Sp. z o.o. oraz w TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. wyznaczeni zostali Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Kamila Mazur-Chudek, oraz Jakub Zieliński.

Z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez TUI Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się listownie, pisząc na adres:

Inspektor ochrony Danych Osobowych
TUI Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Oraz za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@tui.pl

W kwestiach związanych z realizacją Państwa praw istnieje również możliwość skontaktowania się z IOD za pomocą formularza dostępnego na stronie formularze-daneosobowe.tui.pl

Porozumienie o współadministrowaniu

Polityka prywatności

Polityka cookies