Gwarancja ubezpieczeniowa

TUI Poland z najwyższą gwarancją ubezpieczeniową na rynku

Przynależność do międzynarodowego koncernu turystycznego TUI Group to pewność jakości i bezpieczeństwa. Kolejny rok z rzędu Klienci TUI Poland chronieni są najwyższą gwarancją podróżną na polskim rynku.

Czas obowiązywania nowej gwarancji: od 1 lipca 2022 do dnia 30 czerwca 2023. Suma gwarancyjna: 351 850 000 zł.

Gwarancja biura podróży zapewnia m.in. pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w wypadku, gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Stanowi również zabezpieczenie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, gdy nie zostanie ona zrealizowana.

1.Certyfikat Ubezpieczenia TUI_PL 2022

2.Certyfikat Ubezpieczenia TUI_PL 2021

3.Certyfikat Ubezpieczenia TUI_PL 2020