TUI Poland z najwyższą gwarancją ubezpieczeniową na rynku


Przynależność do międzynarodowego koncernu turystycznego TUI Group to pewność jakości i bezpieczeństwa.
Kolejny rok z rzędu Klienci TUI Poland chronieni są najwyższą gwarancją podróżną na polskim rynku.

Czas obowiązywania gwarancji: do 30 czerwca 2021 roku. Suma gwarancyjna: 150 000 000 zł.

Gwarancja biura podróży zapewnia m.in. pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w wypadku, gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Stanowi również zabezpieczenie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, gdy nie zostanie ona zrealizowana.

1.   Certyfikat Ubezpieczenia TUI_PL 2020