Polityka prywatnosci

Zaufanie. Wyjątkowość. Inspiracja. W TUI tworzymy niezapomniane chwile dla naszych klientów na całym świecie i spełniamy ich marzenia. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest ważną częścią tego zamierzenia. Chcemy mieć pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne i przedstawić sposób ich wykorzystywania zapewniający naszym klientom lepsze, bardziej wyjątkowe i inspirujące doświadczenie.

Czego dotyczy niniejsza Informacja o ochronie prywatności
Gromadzone dane osobowe
Wykorzystywanie danych osobowych
Komunikacja marketingowa
Badania rynku
Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym
Udostępnianie danych osobowych organom regulacyjnym
Udostępnianie danych osobowych w ramach Grupy TUI
Ochrona danych osobowych
Archiwizacja danych
Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach
Linki do innych stron
Funkcje mediów społecznościowych
Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje
Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych
Zmiany do niniejszej informacji
Kluczowe pojęcia

Czego dotyczy niniejsza informacja dot. prywatności

Administratorem danych osobowych klientów jest TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorami danych są spółki TUI Poland Sp. z o.o. i TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (dalej „my” lub „nas”), podmioty wchodzące w skład Grupy TUI.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna, zachęcamy więc do zapoznania się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, która opisuje:

• Rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych.
• Kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe w ramach Grupy TUI i innym organizacjom.
• Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych.

Staraliśmy się zapewnić, by niniejsza Informacja była możliwie jak najprostsza, ale jeśli określenia takie jak administrator danych lub szczególne kategorie danych osobowych są Ci obce, zapoznaj się z sekcją Kluczowe pojęcia.

Gromadzone dane osobowe

Przy rejestracji w dowolnym z naszych serwisów podajesz nam:

• Twoje dane logowania konta, takie jak adres email i hasło.

W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:

• Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych możemy gromadzić informacje nt.:

• Preferencji dotyczących podróży.
• Aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
• Kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
• Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
• Preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności.

Przy zakupie naszych produktów w naszych biurach, Call Center lub w Internecie możemy gromadzić następujące informacje:

• Informacje pasażerskie, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości.
• Dane ubezpieczeniowe.
• Istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą, wyznaniem lub niepełnosprawnością.
• Informacje na temat zakupów, włączając dokonane zakupy, czas i miejsce zakupu, sposób płatności, kredyty lub inne informacje dot. płatności.
• Informacje na temat aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
• Informacje na temat kliknięcia na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
• Informacje o sposobie uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
• Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą bądź jeśli bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:

• Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
• Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz.
• Twoje opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów.

Inne źródła danych osobowych

• Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
• Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.
• W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.
• Możemy korzystać z obrazów z kamer przemysłowych, adresów IP i informacji o przeglądarce uzyskanych w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie naszych biur, lokali, innych budynków i statków wycieczkowych.

Udostępniane dane osobowe innych osób

• Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.
• Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych

Danych osobowych używamy na różne sposoby opisane poniżej.

Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności

Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług.

Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom oraz nadużywaniu naszych usług. Pozwala to nam zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Z danych osobowych możemy korzystać w celu prowadzenia badań rynku oraz wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej, a także rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów, usług, biur, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how i metod komunikowania się z klientami.

Obrazy z kamer przemysłowych służą nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynków, a także zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw. Możemy również korzystać z tych obrazów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

Personalizacja doświadczenia klienta

Chcemy mieć pewność, że wiadomości marketingowe odnoszące się do naszych produktów i usług, a także komunikacja pochodząca od naszych dostawców, partnerów handlowych oraz Grupy TUI, włączając reklamy internetowe, są dopasowane do Twoich zainteresowań.

W tym celu możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi możesz być najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie.

Śledzenie zachowań w sieci i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta, a to pozwala nam dostarczać spersonalizowane oferty i usługi.

Możemy również mierzyć poziom odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam oferować produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas spersonalizowanych usług, w dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje kontaktując się z nami na email daneosobowe@tui.pl lub poprzez formularz kontaktowy pod adresem formularze-daneosobowe.tui.pl lub pisząc do nas. Zaktualizujemy nasze dane tak szybko, jak to możliwe.

Nawiązywanie interakcji z klientem

Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których zechcesz uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Na przykład, jeśli wygrasz nagrodę.

Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzonych przez Grupę TUI i inne organizacje w naszym imieniu.

Aby pomóc nam lepiej poznać Cię jako klienta i aby być w stanie zapewnić obsługę i komunikację marketingową (w tym reklamy internetowe dopasowane do Twoich zainteresowań), możemy łączyć dane osobowe gromadzone podczas dokonywania zakupów w biurach z danymi osobowymi pochodzącymi z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych źródeł.

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

Komunikacja marketingowa

Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Możemy również wysyłać Ci informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na email daneosobowe@tui.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem formularze-daneosobowe.tui.pl, pisząc do nas lub korzystając z linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale jeśli uznasz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie wspaniałych ofert lub promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług

Badania rynku

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię, która pomoże nam udoskonalić nasze produkty i usługi, więc możemy skontaktować się z Tobą w przypadku prowadzenia badań rynkowych. Zawsze możesz zdecydować o tym, czy wziąć lub kontynuować udział w naszych badaniach rynku.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży, włączając linie lotnicze, hotele i firmy transportowe.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz

Udostępnianie danych organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem (np. w ramach porozumień Caricom API Data i amerykańskiego programu "Secure Flight Data"). Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić. Nawet jeśli takie przekazanie danych nie jest konieczne, w razie potrzeby możemy udzielić wsparcia.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom w ramach grupy TUI

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez Grupę TUI, ale nie obejmuje usług, w odniesieniu do których wydano odrębne informacje o ochronie prywatności. Możemy udostępnić niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym spółkom wchodzącym w składGrupy TUI, na przykład w celu dostarczenia pożądanych produktów i usług; zarządzania i ulepszania naszych produktów, usług i codziennej działalności; personalizowania doświadczenia; w stosownych przypadkach w celu nawiązania kontaktu i interakcji z klientami; jeśli jest to dozwolone i właściwe, w celach marketingowych lub badań rynku.

Możemy także udostępniać dane osobowe organizacji, na rzecz której sprzedamy lub scedujemy (lub z którą przystąpiliśmy do negocjacji w sprawie sprzedaży lub cesji) którąkolwiek z naszych spółek lub nasze prawa lub obowiązki wynikające z dowolnej umowy zawartej z klientem. Jeżeli cesja lub sprzedaż zostanie zrealizowana, organizacja otrzymująca dane osobowe może je wykorzystywać zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Bezpieczeństwo danych zależy również od Ciebie. Na przykład w przypadku otrzymania od nas lub wybrania hasła dostępu do niektórych usług, jesteś odpowiedzialny/-a za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

Uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki 'cookie' to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki 'cookie' pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach 'cookie'. Polityka Cookies

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

media_spolecznosciowe

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez email daneosobowe@tui.pl, formularz kontaktowy pod adresem formularze-daneosobowe.tui.pl lub pisząc do nas wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli jesteś niezadowolony/-a z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

• Posiadamy Twoją zgodę;

Przykład: Konto klienta

Udzielasz nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas rejestracji konta klienta.

• Jest to niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy;

Przykład: Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Musimy przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich zamówień i ewentualnego zwrotu kosztów.

• Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

Przykład: Udostępnianie danych osobowych organom regulacyjnym/państwowym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

• Jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób;

Przykład: W sytuacji nadzwyczajnej/ nagłej

Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych/ nagłych.

• Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem; lub

Przykład: Operacje zabezpieczające

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

• Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Twoich interesów lub praw.

Przykład: W celu personalizacji doświadczenia klienta

Możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi możesz być najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie.

W przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, na przykład danych dotyczących zdrowia ze względów medycznych, zrobimy to tylko w przypadku spełnienia jednego lub większej liczby dodatkowych warunków. Na przykład, posiadamy Twoją wyraźną zgodę; jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby, a klient jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody; jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; jest to niezbędne ze względu na istotny interes publiczny.

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

Kluczowe pojęcia

Administrator danych:Administrator danych określa cel i sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Reklamy online: Wiadomości reklamowe, które można zobaczyć w Internecie.

Szczególne kategorie danych osobowych: Są to kategorie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; przynależność związkową; dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną; dane dotyczące zdrowia; i dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Caricom API Data: Niektóre lub wszystkie państwa CARICOM zawarły porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z którymi dane osobowe wymagane i ustalone dla państw CARICOM dla celów bezpieczeństwa granic, są z wyprzedzeniem dostarczane amerykańskiemu Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu przetwarzania w imieniu tych państw CARICOM. Więcej informacji na stronie Caricom.

Amerykański program Secure Flight Data: Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci dla celów kontroli listy obserwacyjnej. Możesz również podać swój Redress Number, jeśli istnieje. Niedostarczenie danych może skutkować odmową przewozu lub wejścia na pokład. TSA może udostępniać przekazane informacje organom ścigania lub agencjom wywiadowczym bądź innym organom w ramach publicznego systemu wymiany informacji. Więcej informacji na stronie TSA