Warunki podróżowania podczas COVID-19


Albania
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia - Instrukcja
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Na lotnisku prowadzone są kontrole sanitarne obejmujące pomiar temperatury. Noszenie maseczek jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej; nakaz nie obowiązuje na: plaży, podczas kąpieli w basenie/morzu oraz podczas uprawiania sportu. 
Aruba
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Rejestracja na stronie https://edcardaruba.aw/, podczas której obowiązkowe jest uiszczenie opłaty w wysokości 15$ za ubezpieczenie. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.arubavisitorsinsurance.com.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika - linii lotniczej, a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Noszenie maseczki jest obowiązkowe w określonych miejscach na Arubie na mocy przepisów rządowych. Zarówno goście jak i miejscowi powinni mieć przy sobie maseczkę, której należy używać w wyznaczonych miejscach, a także we wszystkich innych przypadkach, w których zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe.
Baleary
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed, lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - rejestracja na stronie: https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Rejestracja nie jest wymagana od osób posiadających Unijny Certyfikat COVID oraz dzieci poniżej 12. roku życia - Instrukcja
Deklaracja zdrowia - Instrukcja
Karta Lokalizacji Pasażera Hiszpania- Instrukcja
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air,wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Blue Panorama (AMQ) – obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży. Należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone - pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący do Hiszpanii z krajów ryzyka (w tym z Polski) są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed planowanym przylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godzin przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), gdy od podania ostatniej/pełnej dawki upłynęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID). Certyfikat szczepień dzieci poniżej 18 roku życia, które przyjęły pełen cykl szczepienia, nie ma daty ważności.
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19. Uznawane są zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR . Zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.
 • dzieci poniżej 12. roku życia.
Losowo wybrani podróżujący mogą zostać zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego na COVID-19 w ciągu 48 godzin po przylocie. Wynik testu należy przekazać wskazanym organom (Servicios de Sanidad Exterior) w sposób określony przez służby. Wymóg dotyczy wszystkich podróżnych, także posiadających zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 oraz ozdrowieńców. Koszt testu to ok. 30 € na podróżującego. Szczegółowe warunki podróżowania do Hiszpanii kontynentalnej znajdują się na stronie https://www.tui.pl/warunki-podrozy#Hiszpania. Szczegółowe warunki podróżowania na Wyspy Kanaryjskie znajdują się na stronie https://www.tui.pl/warunki-podrozy#Wyspykanaryjskie.
Przepisy sanitarne
Pasażerowie zostaną poddani kontroli zdrowia i kontroli temperatury. Jeśli temperatura pasażera jest wyższa niż 37,5 ° C, zostanie on odizolowany na lotnisku do dalszej oceny. Pasażerowie, którzy mają gorączkę, kaszel lub duszności zostaną poddani testom na Covid-19 i muszą pozostać w izolacji do czasu otrzymania wyniku. Podczas przebywania w środkach komunikacji miejskiej, placówkach zdrowotnych i aptekach obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu.
Bułgaria
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 –wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Brak
Chorwacja
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Zniesiony został obowiązek noszenia maseczek są obowiązkowe tylko w placówkach służby zdrowia.
CURAÇAO
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Kod QR - Rejestracja nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem - Digital Immigration Card i PLC Form na stronie https://dicardcuracao.com/portal oraz wygenerowanie kodu QR upoważniającego do podróży. Każdy pasażer powinien wypełnić indywidualnie formularz. Instrukcja wkrótce
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne, takie jak pomiar temperatury. Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dystansu.
Cypr
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed,
lub antygenowy - 24 godziny przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia

cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń. 
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings -jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Wzór zaświadczenia o szczepieniu
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący na Cypr są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testów zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), gdy od podania ostatniej/pełnej dawki upłynęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID)
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19. Zaświadczenia ważne są od 10 do 180 dni po uzyskaniu pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Istotne jest, aby pasażerowie posiadali certyfikat UE Digital COVID Recovery - inne certyfikaty nie są akceptowane.
 • dzieci poniżej 12 roku życia.
Wszyscy podróżni mogą być poddawani losowym badaniom na COVID-19 po przylocie. 
Przepisy sanitarne
Na Cyprze obowiązkowe jest noszenie maseczki w we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych oraz miejscach publicznych. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi grzywna w wysokości do 300 euro.
CZARNOGÓRA
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Wymaga się od odwiedzających przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dwumetrowego dystansu społecznego i regularne mycie rąk.
Czechy
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Test na COVID-19
brak
Przepisy sanitarne
brak
DOMINIKANA
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR- rejestracja na stronie internetowej: https://eticket.migracion.gob.do/ i wygenerowanie kodu QR dla każdej z osób podróżujących. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Rejestracji należy dokonać na mniej niż 72 godziny przed wylotem do i z Dominikany - Instrukcja
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19– wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Wymaga się od odwiedzających przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dwumetrowego dystansu społecznego i regularne mycie rąk.
Egipt
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godzin przed, lub antygenowy 24 godziny przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Wymagana rejestracja na stronie internetowej: https://www.visitegypt.gov.eg/ na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie numeru PIN upoważniającego do podróży. - Instrukcja Istnieje możliwość wypełnienia papierowej wersji formularza po wylądowaniu w Egipcie.
Deklaracja zdrowia Instrukcja
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Wzór zaświadczenia o szczepieniu
Test na COVID-19
Wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem, lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godziny przed przylotem do Egiptu. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim oraz zawierać poprawne dane pasażera, numer paszportu, podpis lekarza laboratorium, znak wodny i międzynarodowy kod kreskowy QR, potwierdzający instytucję, wykonującą badanie. Badanie  W przypadku braku papierowej wersji zaświadczenia, pasażer powinien okazać oficjalną wiadomość e-mail od danego laboratorium lub zalogować się na stronie laboratorium i okazać wystawiony tam wynik w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnione są:
 • osoby, które posiadają medyczne zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19, a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej.
 • dzieci poniżej 12. roku życia.
Obsługa lotniska, po przylocie, może losowo poddać pasażerów szybkim testom na obecność COVID-19.
Przepisy sanitarne
Obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych i środkach transportu.
Francja
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - Rejestracja na stronie https://app.euplf.eu/#/ i wygenerowanie kodu QR. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.
Karta lokalizacji pasażera PLC, rozdawana w samolocie.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący do Francji są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego na 48 godzin przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim i zawierać dane osobowe oraz numer paszportu lub dowodu osobistego podróżującego. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID)
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w czasie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim
 • dzieci poniżej 12. roku życia
Losowo wybrani podróżujący po wylądowaniu mogą zostać skierowani przez obsługę lotniska do wykonania testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19.
Przepisy sanitarne
Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
Grecja
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Test na COVID-19
brak
Przepisy sanitarne
Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem dzieci poniżej 4. roku życia.
Hiszpania kontynentalna
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed, lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - rejestracja na stronie: https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Rejestracja nie jest wymagana od osób posiadających Unijny Certyfikat COVID oraz dzieci poniżej 12. roku życia - Instrukcja
Deklaracja zdrowia - Instrukcja
Karta Lokalizacji Pasażera Hiszpania- Instrukcja
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air,wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Blue Panorama (AMQ) – obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży. Należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone - pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący do Hiszpanii z krajów ryzyka (w tym z Polski) są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed planowanym przylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godzin przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), gdy od podania ostatniej/pełnej dawki upłynęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID). Certyfikat szczepień dzieci poniżej 18 roku życia, które przyjęły pełen cykl szczepienia, nie ma daty ważności.
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19. Uznawane są zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR . Zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.
 • dzieci poniżej 12. roku życia.
Losowo wybrani podróżujący mogą zostać zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego na COVID-19 w ciągu 48 godzin po przylocie. Wynik testu należy przekazać wskazanym organom (Servicios de Sanidad Exterior) w sposób określony przez służby. Wymóg dotyczy wszystkich podróżnych, także posiadających zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 oraz ozdrowieńców. Koszt testu to ok. 30 € na podróżującego. Szczegółowe warunki podróżowania do Hiszpanii kontynentalnej znajdują się na stronie https://www.tui.pl/warunki-podrozy#Hiszpania. Szczegółowe warunki podróżowania na Wyspy Kanaryjskie znajdują się na stronie https://www.tui.pl/warunki-podrozy#Wyspykanaryjskie.
Przepisy sanitarne
Pasażerowie zostaną poddani kontroli zdrowia i kontroli temperatury. Jeśli temperatura pasażera jest wyższa niż 37,5 ° C, zostanie on odizolowany na lotnisku do dalszej oceny. Pasażerowie, którzy mają gorączkę, kaszel lub duszności zostaną poddani testom na Covid-19 i muszą pozostać w izolacji do czasu otrzymania wyniku. Podczas przebywania w środkach komunikacji miejskiej, placówkach zdrowotnych i aptekach obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu.
Indonezja-Bali
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 48 godzin przed *wjazd wyłącznie dla osób zaszczepionych
cta icon
Test dla dziecka
TAK, bez względu na wiek
cta icon
Zwolnienie z testu
NIE
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Wymagana rejestracja na stronie: https://www.pedulilindungi.id/register
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Od podróżujących na Bali wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na 48 godziny przed wylotem, a także posiadanie medycznego zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu na COVID-19, gdzie od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni. Z obowiązku okazywania certyfikatu zaszczepienia zwolnione są dzieci poniżej 12. roku życia - testy pozostają wymagane. Wszelkie zaświadczenia muszą być przedstawione w języku angielskim. Wymagane jest ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające koszty leczenia COVID-19 z minimalną sumą ubezpieczenia 65 000 zł. Rekomendujemy wybór ubezpieczenia Optymalnego Plus w celu zagwarantowania najwyżej jakości ochrony ubezpieczeniowej. Wymagana jest rejestracja w aplikacji: https://www.pedulilindungi.id/register, w której należy załączyć negatywny wyniku testu RT-PCR oraz zaświadczenie o zaszczepieniu. Ponadto aplikacja musi być uruchomiona w trakcie całego pobytu na Bali. Wymagana jest wiza, którą można zakupić na lotnisku po przylocie w kwocie wynoszącej około $40.
Przepisy sanitarne
Wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa takich jak dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa czy dezynfekcja dłoni.
Jamajka
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Zalecana rejestracja na stronie: https://enterjamaica.com/. Jeśli formularz nie zostanie uzupełniony w wersji online, linia lotnicza rozda wersję papierową do uzupełnienia w trakcie lotu.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Brak
Kenia
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 5. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - Rejestracja na stronie https://ears.health.go.ke/airline_registration/ i okazanie wygenerowanego indywidualnego kodu QR - Instrukcja
Instrukcja wiza
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Rejestracja na stronie, dodanie negatywnego wyniku testu i wygenerowanie kodu QR na stronie https://globalhaven.org// Rekomendujemy posiadanie zarówno papierowej, jak i elektronicznej wersji.- Instrukcja
Test na COVID-19
Od podróżujących wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie, o przyjęciu szczepionki na COVID-19
 • dzieci poniżej 5. roku życia.
Obowiązuje rejestracja na stronie https://globalhaven.org// umożliwiająca dodanie negatywnego wyniku testu/zaświadczenia o zaszczepieniu i wygenerowanie kodu QR. Rekomendujemy posiadanie zarówno papierowej, jak i elektronicznej wersji.
Dodatkowo, wszystkie osoby, przebywające w Kenii powinny codziennie poinformować o stanie swojego zdrowia przez aplikację telefoniczną Jitenge lub na stronie https://www.mhealthkenya.org/covid-19.
Osoby niezaszczepione po wylądowaniu mogą zostać skierowane na dodatkowo płatny test antygenowy w cenie 30 USD.
Przepisy sanitarne
Wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa takich jak dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa czy dezynfekcja dłoni.
Kostaryka
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Pase de Salud - Karta Zdrowia - cyfrowy formularz epidemiologiczny dostępny na: https://salud.go.cr/ na 48 godzin przed podróżą. Należy posiadać bilet lotniczy na dalszą podróż - lot powrotny. Planowana data dalszej podróży powinna być zgodna z ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczne jest dodatkowo posiadanie ubezpieczenia pokrywającego koszty kwarantanny w przypadku zachorowania na COVID-19.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Po wylądowaniu w Kostaryce turyści są zobowiązani do przestrzegania protokołu sanitarnego w zakresie między innymi pomiaru temperatury, dezynfekcji rąk, zachowania odstępu i noszenia maseczek.
Kuba
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
 
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Wymagana jest rejestracja na stronie: https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio Instrukcja
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Wymagane przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dwumetrowego dystansu społecznego i zachowanie higieny.
Madera
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Wzór zaświadczenia o szczepieniu
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicach, w obiektach zamkniętych i środkach komunikacji publicznej. W celu skorzystania z wybranych usług, w tym sklepów, restauracji, barów itd. należy okazać Unijny Certyfikat COVID lub negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany w ciągu ostatnich 7 dni. Dzieci do 6. roku życia są całkowicie zwolnione z obowiązku noszenia maseczki. Bezpłatne wykonanie testu w trakcie pobytu na wyspie jest możliwe dla osób z objawami zachorowania na COVID-19.
Malediwy
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - Rejestracja na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/ na mniej niż 72 godziny przed lotem do i wylotem z Malediwów - Instrukcja
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
wjazd na Malediwy jest możliwy bez konieczności wykonywania dodatkowych testów, czy okazywania certyfikatów. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/ nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem do i wylotem z Malediwów. Należy zapoznać się z warunkami przewoźnika oraz kraju, w którym odbywa się przesiadka, ponieważ od podróżujących może być wymagane dodatkowe zaświadczenie o zaszczepieniu/ozdrowieniu lub test.
Przepisy sanitarne
Cały pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie. Turyści mogą poruszać się tylko po wyspie, na której zarezerwowali pobyt. Wymaga się od odwiedzających przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu społecznego i zachowanie higieny.
Mauritius
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE *wjazd wyłącznie dla osób zaszczepionych
cta icon
Test dla dziecka
TAK
cta icon
Zwolnienie z testu
NIE
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Rejestracja na stronie https://safemauritius.govmu.org/ przed wylotem. Instrukcja
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Podróż na Mauritius jest możliwa wyłącznie dla osób, które posiadają medyczne zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu na COVID-19, a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni. W przypadku szczepionki jednodawkowej musi upłynąć co najmniej 28 dni od podania ostatniej/pełnej dawki. Z obowiązku okazywania certyfikatu zaszczepienia zwolnione są dzieci poniżej 18. roku życia, podróżujące pod opieką w pełni zaszczepionych rodziców. *Test przed wylotem nie jest wymagany. W dniu przylotu na Mauritius należy wykonać test antygenowy po przyjeździe do hotelu, jest on obowiązkowy dla wszystkich podróżujących, w tym dzieci. Opłata za badanie jest uzależniona od hotelu. Obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniającego koszty związane z COVID-19.
Przepisy sanitarne
Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
Meksyk
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
NIE
cta icon
Test dla dziecka
NIE
cta icon
Zwolnienie z testu
brak testu
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Test na COVID-19
Brak
Przepisy sanitarne
Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa, oraz zachowanie półtorametrowego dystansu społecznego.
Niemcy
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
KOD QR - Rejestracja na stronie https://www.einreiseanmeldung.de/#/ i wygenerowanie kodu QR. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.
Karta lokalizacji pasażera PLC, rozdawana w samolocie.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący do Niemiec są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego na 48 godzin przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim i zawierać dane osobowe oraz numer paszportu lub dowodu osobistego podróżującego. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID)
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w czasie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim
 • dzieci poniżej 12. roku życia
Losowo wybrani podróżujący po wylądowaniu mogą zostać skierowani przez obsługę lotniska do wykonania testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19.
Przepisy sanitarne
Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
Portugalia
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Karta lokalizacji pasażera PLC, rozdawana w samolocie.
Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący do Portugalii są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem lub testu antygenowego, wykonanego na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w czasie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 11 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
 • Dzieci poniżej 12. roku życia.
Przepisy sanitarne
Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa, oraz zachowanie półtorametrowego dystansu społecznego. Osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID mogą swobodnie przemieszczać się w Portugalii, niezależnie od ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu po kraju czy zamknięcia danego obszaru. Mogą również uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, rodzinnych czy biznesowych bez konieczności wykonania testu COVID-19, jeśli taki jest wymagany.
Seszele
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed lub
antygenowy - 24 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni + ozdrowieńcy
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Rejestracja na stronie https://seychelles.govtas.com/ w okresie między 72 godziny a 3 godziny przed wylotem. Podczas rejestracji należy załączyć negatywny wynik testu RT-PCR, szczegóły lotu i zakwaterowania, a także dokonać opłaty rejestracyjnej.
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
wszyscy podróżujący na Seszele są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego, wykonanego na 24 godzin przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie, o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat Covid), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni oraz mniej niż 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w czasie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 2 tygodnie i mniej niż 12 tygodni poprzedzających wyjazd. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
 • dzieci poniżej 12. roku życia.
Przepisy sanitarne
Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
Sri Lanka
Wydrukuj i przeczytaj później
cta icon
Test
RT-PCR - 72 godziny przed lub antygenowy - 48 godzin przed
cta icon
Test dla dziecka
od 12. roku życia
cta icon
Zwolnienie z testu
zaszczepieni
Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
Wymagane dokumenty
Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
Zakup wizy na stronie http://eta.gov.lk./slvisa/ Instrukcja
Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika - linii lotniczej, a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
Test na COVID-19
Wszyscy podróżujący na Sri Lankę są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem, lub antygenowego, wykonanego na mniej niż 48 godzin przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
 • dzieci poniżej 12. roku życia
 • Rekomendujemy zakupienie ubezpieczenia Standardowego, Optymalnego lub Optymalnego Plus, które spełnia wymagania ubezpieczenia, pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Wymagane jest także wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia na stronie https://portal.pionline.lk/covidinsurance/ w cenie 12 USD dla wszystkich podróżujących. Wymagane jest także posiadanie wizy, której zakupu należy dokonać na stronie http://eta.gov.lk./slvisa/. W razie braku możliwości zakupu online wizy można kupić także na lotnisku docelowym.
  Przepisy sanitarne
  Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
  Stany Zjednoczone
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR lub antygenowy - 24 godziny przed *wjazd wyłącznie dla osób zaszczepionych
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 2. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  NIE
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Rejestracja na stronie https://esta.cbp.dhs.gov./ na mniej niż 72 godziny przed wylotem i otrzymanie akceptacji wniosku.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Wzór zaświadczenia o szczepieniu
  Test na COVID-19
  Podróż do Stanów Zjednoczonych jest możliwa wyłącznie dla osób, które posiadają medyczne zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu na COVID-19, a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni. Dodatkowo wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR lub antygenowego, wykonanego na mniej niż 24 godziny przed wylotem. Wszelkie zaświadczenia muszą być przedstawione w języku angielskim. Małoletni (poniżej 18 roku życia) nie muszą przedstawiać zaświadczenia o szczepieniu. Jeśli je posiadają i mają ukończone 2 lata obowiązują ich zasady jak wyżej. Niezaszczepieni małoletni powyżej 2. roku życia, podróżujący z zaszczepionym opiekunem/rodzicem muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godziny przed wylotem do USA. Rekomendujemy zakupienie ubezpieczenia Standardowego, Optymalnego lub Optymalnego Plus, pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Polska jest aktualnie członkiem Programu Ruchu Bezwizowego, dlatego wiza nie jest wymagana przy podróżach w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni. Konieczna jest jednak rejestracja na stronie Electronic System for Travel Authorization – ESTA https://esta.cbp.dhs.gov./ i uzyskanie akceptacji wniosku. Wniosek ESTA należy złożyć najpóźniej 72 godziny przed wylotem do USA, jednak rekomendujemy jego wypełnienie niezwłocznie po założeniu rezerwacji. Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku ESTA wynosi 14 USD. Płatność wyłącznie kartą kredytową lub przez PayPal. Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same jak w paszporcie. W przypadku odrzucenia wniosku należy niezwłocznie skontaktować się z konsulatem amerykańskim. Linie lotnicze sprawdzają, czy dane paszportowe są zgodne z danymi zapisanymi w ESTA. Oznacza to, że w przypadku ich niezgodności lub w ogóle braku rejestracji podróżny nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
  Przepisy sanitarne
  Wymagane jest przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dwumetrowego dystansu społecznego.
  Tajlandia
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godziny przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 6. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Rejestracja na stronie https://tp.consular.go.th/en. Podczas rejestracji należy załączyć certyfikat szczepień, szczegóły lotu i zakwaterowania - Instrukcja
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. Instrukcja
  Połączenia rejsowe (np. Air France, KLM, Emirates, Lufthansa, Condor, Qatar Airways, Turkish Airlines) - należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot.
  Test na COVID-19
  Wszyscy podróżujący do Tajlandii są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim.Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  ·         podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 12 miesięcy. Po upłynięciu 12 miesięcy certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie
  ·         dzieci poniżej 6. roku życia.
  Podróżujący są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej koszty leczenia do kwoty minimalnej 10 000 USD. Rekomendujemy wybór ubezpieczenia Optymalnego Plus w celu zagwarantowania najwyżej jakości ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązkowa jest rejestracja na stronie https://tp.consular.go.th/en, gdzie należy dołączyć poniższe dokumenty:
           zaświadczenie o przyjęciu szczepienia lub negatywny wynik testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem
           skan paszportu
           dokumenty podróży
           polisę ubezpieczeniową
  Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji. Podróżujący zobowiązani są do pobrania aplikacji MorChana App, po zakwaterowaniu w hotelu. Wymagane jest posiadanie w wersji papierowej wszystkich niezbędnych do podróży dokumentów (kod QR, certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu dokumenty podróży).
  Przepisy sanitarne
  Wymagane noszenie masek, zachowanie dystansu społecznego i regularne odkażanie lub mycie rąk.
  Tunezja
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 48 godzin przed lub
  antygenowy - 24 godziny przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  NIE
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Test na COVID-19
  Wjazd do Tunezji bez obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu jest możliwy wyłącznie dla podróżujących, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 (Unijny Certyfikat COVID), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Z obowiązku okazywania certyfikatu zaszczepienia i negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci poniżej 18 roku życia. Podróżujący powyżej 18 roku życia, którzy nie ukończyli harmonogramu szczepień, zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR 48 h przed wylotem lub testu antygenowego na 24 h przed wylotem oraz obowiązkowo poddania się samoizolacji przez 5 dni.
  Na lotnisku po przylocie, losowo wybrani pasażerowie mogą zostać poddani testowaniu szybkim testem TDR-Ag lub testem RT-PCR.
  Przepisy sanitarne
  W Tunezji obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicy, w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej i komunikacji zbiorowej dla wszystkich osób powyżej 6 roku życia. Przemieszczenie się poza hotelem jest możliwe wyłącznie pod opieką lokalnych agencji turystycznych.
  Turcja
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godziny przed lub
  antygenowy - 48 godzin przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 12. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni + ozdrowieńcy
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Deklaracja Zdrowia - Instrukcja
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Wzór zaświadczenia o szczepieniu
  Test na COVID-19
  Wymagane przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem lub antygenowego, wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o przyjęciu szczepionki na COVID-19, a od podania pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim, a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości
  • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu RT-PCR wykonanego w czasie od 28 dni do 6 miesięcy przed planowanym wjazdem lub okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca). Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
  • dzieci poniżej 12 roku życia
  Przepisy sanitarne
  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w trakcie korzystania z komunikacji zbiorowej i w obiektach opieki zdrowotnej. Obowiązuje również zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie zasad higieny.
  Włochy
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godziny przed, lub
  antygenowy - 48 godziny przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 6. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni + ozdrowieńcy
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Linia lotnicza Blue Panorama (AMQ) – obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży. Należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone. Pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.
  Wzór zaświadczenia o szczepieniu
  Test na COVID-19
  Wszyscy podróżujący do Włoch są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed planowanym przylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 48 godzin przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), gdy od podania ostatniej/pełnej dawki upłynęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej.
  • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie o przebytej chorobie 180 dni od pierwszego pozytywnego wymazu (Unijny Certyfikat COVID),
  • dzieci poniżej 6. roku życia
  Przepisy sanitarne
  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w trakcie korzystania z komunikacji zbiorowej i w obiektach opieki zdrowotnej. Obowiązuje również zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie zasad higieny.
  Wyspy kanaryjskie
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godziny przed, lub
  antygenowy - 24 godziny przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 12. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni + ozdrowieńcy
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  KOD QR - rejestracja na stronie: https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży oraz wygenerowanie kodu QR. Rejestracja nie jest wymagana od osób posiadających Unijny Certyfikat COVID oraz dzieci poniżej 12. roku życia - Instrukcja
  Deklaracja zdrowia - Instrukcja
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.- Instrukcja
  Linia lotnicza Blue Panorama (AMQ) – obowiązkowo należy zakładać maseczki chirurgiczne lub maseczki typu FFP2 oraz FFP3. Pasażerowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej liczby maseczek na czas podróży. Należy zmieniać je co 4 godziny. Maseczki wykonane własnoręcznie nie są dozwolone. Pasażerowie nieposiadający odpowiedniego zabezpieczenia, nie będą wpuszczani na pokład samolotu.
  Wzór zaświadczenia o zaszczepieniu
  Test na COVID-19
  Wszyscy podróżujący do Hiszpanii z krajów ryzyka (w tym z Polski) są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed planowanym przylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godzin przed planowanym przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID), gdy od podania ostatniej/pełnej dawki upłynęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID). Certyfikat szczepień dzieci poniżej 18 roku życia, które przyjęły pełen cykl szczepienia, nie ma daty ważności.
  • ozdrowieńcy, czyli osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19. Uznawane są zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR . Zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.
  • dzieci poniżej 12. roku życia.
  Losowo wybrani podróżujący mogą zostać zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego na COVID-19 w ciągu 48 godzin po przylocie. Wynik testu należy przekazać wskazanym organom (Servicios de Sanidad Exterior) w sposób określony przez służby. Wymóg dotyczy wszystkich podróżnych, także posiadających zaświadczenie o zaszczepieniu na COVID-19 oraz ozdrowieńców. Koszt testu to ok. 30 € na podróżującego.
  Przepisy sanitarne
  Pasażerowie zostaną poddani kontroli zdrowia i kontroli temperatury. Jeśli temperatura pasażera jest wyższa niż 37,5 ° C, zostanie on odizolowany na lotnisku do dalszej oceny. Pasażerowie, którzy mają gorączkę, kaszel lub duszności zostaną poddani testom na Covid-19 i muszą pozostać w izolacji do czasu otrzymania wyniku. Podczas przebywania w środkach komunikacji miejskiej, placówkach zdrowotnych i aptekach obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu.
  Wyspy zielonego przylądka
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godziny przed lub antygenowy - 48 godzin przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 12. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni + ozdrowieńcy
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Rejestracja na stronie: https://tiny.pl/9cf5v . Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników podróży, w tym również dzieci - Instrukcja
  Formularz „nadzoru i kontroli zdrowia na granicy” z instrukcją
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.- Instrukcja
  Wzór zaświadczenia o szczepieniu
  Test na COVID-19
  Wszyscy podróżujący na Wyspy Zielonego Przylądka są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego, wykonanego na 48 godzin przed wylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie, o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat Covid), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej. Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie (Unijny Certyfikat COVID).
  • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w czasie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 14 dni i mniej niż90 dni poprzedzających wyjazd. Dokumant musi być przedstawiony w języku angielskim.
  • dzieci poniżej 12. roku życia.

  Na Wyspach Zielonego Przylądka obowiązkowy jest podatek lotniskowy (tzw. Airport Security Tax), który można opłacić za pośrednictwem TUI (do 5 dni przed wylotem, ok. 145 PLN/os.), na platformie https://www.ease.gov.cv/ - najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem podróży w cenie 31 €/os., bądź na lotnisku po przylocie, w wysokości ok. 31 €/os. Osoby, które planują opłacenie podatku na lotnisku w Sal, informujemy, że może się to wiązać ze znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Aby uniknąć kolejki i potencjalnych problemów (np. spóźnień na transfery do hoteli), rekomendujemy opłacenie podatku przed rozpoczęciem podróży.
  Przepisy sanitarne
  Pasażerowie zostaną poddani kontroli zdrowia i kontroli temperatury. Jeśli temperatura pasażera jest wyższa niż 37,5 ° C, zostanie on odizolowany na lotnisku do dalszej oceny. Pasażerowie, którzy mają gorączkę, kaszel lub duszności zostaną poddani testom na Covid-19 i muszą pozostać w izolacji do czasu otrzymania wyniku. Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dwumetrowego dystansu.
  Zanzibar
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 72 godzin przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 5. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Rejestracja na stronie: https://healthtravelznz.mohz.go.tz na mniej niż 24 godziny przed przylotem. Dodatkowo przy wjeździe na Zanzibar podróżni będą zobowiązani wypełnić karty informacyjne dotyczące stanu zdrowia - Instrukcja
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air,wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Test na COVID-19
  Od podróżujących wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem. Wszelkie zaświadczenia muszą być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie, o zaszczepieniu pełna dawką szczepionki (status potwierdza certyfikat z kodem QR), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni
  • dzieci poniżej 5 roku życia
  Osoby, które w ostatnich 14 dniach przed podróżą do Tanzanii przebywały w krajach, gdzie stwierdzono nowe warianty COVID -19 (według listy WHO) lub wykazują symptomy zachorowania, zostaną poddane szybkiemu testowi na lotnisku w cenie 25 USD.
  Przepisy sanitarne
  Na lotnisku, po przylocie, odbywa się pomiar temperatury ciała, wymagane jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Obowiązkowe jest: używanie masek w przestrzeni publicznej, utrzymywanie stosownego dystansu społecznego, unikanie transportu publicznego
  Zjednoczone Emiraty Arabskie
  Wydrukuj i przeczytaj później
  cta icon
  Test
  RT-PCR - 48 godzin przed
  cta icon
  Test dla dziecka
  od 12. roku życia
  cta icon
  Zwolnienie z testu
  zaszczepieni + ozdrowieńcy
  Co trzeba zrobić, żeby zostać wpuszczonym do kraju?
  Wymagane dokumenty
  Poniższe dokumenty należy samodzielnie wypełnić, wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży dla wszystkich uczestników, w tym także dla dzieci poniżej 18 roku życia – jest to konieczne do zrealizowania podróży. Z uwagi na dane wrażliwe zawarte w dokumentach, nasi konsultanci nie pośredniczą w uzupełnianiu oświadczeń.
  Podróżujący na lotnisko w Dubaju są zobowiązani do pobrania i zarejestrowania swoich danych w aplikacji COVID-19 DXB Smart App (aplikacja działa dopiero na miejscu, należy ją uzupełnić dopiero po wylądowaniu), która dostępna jest w App Store Google Play Instrukcja
  Podróż do Ras al Khaimah: zaleca się pobranie dodatkowo aplikacji ALHOSN UAE, która dostepna jest w App Store i Google Play
  Deklaracja zdrowia Enter Air - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Enter Air, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja zdrowia Smartwings - jeśli przelot odbywa się linią lotniczą Smartwings, wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników.
  Deklaracja Pasażera Dla Celów Ochrony Zdrowia Publicznego w związku z COVID-19 – wymagane dwie sztuki, po jednej na każdy przelot dla wszystkich uczestników. - Instrukcja
  Test na COVID-19
  Wszyscy podróżujący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przylotem. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim i zawierać kod QR. Osoby przedstawiające na lotnisku zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu RT-PCR bez kodu QR nie zostaną przyjęte na pokład samolotu. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
  • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat Covid), a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 270 dni. Po upłynięciu 270 dni certyfikat musi zawierać informację o przyjęciu dawki przypominającej.
  • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), w okresie jednego miesiąca od daty wyzdrowienia do daty przylotu, z kodem QR. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
  • dzieci poniżej 12 roku życia.
  Losowo wybrani podróżujący mogą zostać zobowiązani po przylocie do wykonania bezpłatnego testu RT-PCR na lotnisku.
  Przepisy sanitarne
  Wymaga się od odwiedzających przestrzegania środków ostrożności w miejscach publicznych, w tym noszenie maseczek, utrzymywanie dwumetrowego dystansu społecznego i regularne mycie rąk. Szczegółowe informacje dotyczące przemieszczania się między poszczególnymi Emiratami należy sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zjednoczone-emiraty-arabskie.
  Pozostałe kierunki z dojazdem własnym Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl
  Unijny certyfikat covid-19
  Co to jest i do czego służy?
  Od 1 lipca dokumentem potwierdzającym szczepienie lub ozdrowienie będzie Unijny Certyfikat COVID. Unijny Certyfikat COVID to oficjalna nazwa dokumentu, potocznie nazywanego paszportem covidowym lub zielonym paszportem, paszportem szczepiennym, zielonym certyfikatem, cyfrowym certyfikatem, unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID‐19. Jest oficjalnym dokumentem w Unii Europejskiej ułatwiającym podróżowanie:
  • osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, gdy od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni;
  • ozdrowieńcom, którzy zakończyli izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy (potwierdzoną w Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP lub mObywatel).
  Unijny Certyfikat COVID zawiera niezbędne i najważniejsze informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, państwo członkowskie wydające certyfikat i niepowtarzalny identyfikator certyfikatu. Dzięki kodowi QR jest łatwy do zweryfikowania i ważny we wszystkich krajach UE.
  Jak uzyskać certyfikat
  Unijny Certyfikat COVID można wygenerować z Internetowego Konta Pacjenta oraz z aplikacji mojeIKP i mObywatel. Dokument jest dostępny w języku polskim i angielskim. W takiej formie będzie akceptowany w całej Unii Europejskiej. Certyfikat może mieć formę cyfrową (aplikacja mojeIKP i mObywatel) lub papierową (wydruk z Internetowego Konta Pacjenta lub od lekarza POZ). Aplikację mojeIKP i mObywatel z Unijnym Certyfikatem COVID można pobrać na telefon z systemem iOS mojeIKP , mObywatel ) oraz Android mojeIKP mObywatel ). Szczegóły dotyczące Unijnego Certyfikatu COVID znajdują się na stronie MSZ ‐ www.gov.pl/web/mobywatel/unijny‐certyfikat‐covid
  Po powrocie do polski
  Od 28 marca zostaje zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.
  Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie ma już obowiązku: legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.
  https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9977,Zniesiono-ograniczenia-pandemiczne-w-podrozowaniu.html
  OFERTA TESTÓW DLA KLIENTÓW TUI
  Kody rabatowe można wykorzystać zarówno na wylot z Polski jak i na powrocie z wakacji. Rabat na wykonanie testów dotyczy wszystkich Klientów TUI, bez względu na kierunek wakacji.
  Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania.
  Miejsce
  Test PCR
  wynik w j. angielskim
  Test antygenowy
  wynik w j. angielskim
  Dodatkowe informacje
  Diagnostyka
  240 zł/os.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj
  70 zł/os.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj
  W celu dokonania zakupu należy skontaktować się około 7 dni przed wyjazdem z punktem sprzedaży TUI. Klienci otrzymują kody upoważniające do realizacji badań w jednym z laboratoriów Diagnostyki, lub kod zniżkowy do zakupu w e-sklepie Diagnostyki. Lista placówek Diagnostyki realizujących badania znajduje się na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/ - po wybraniu odpowiedniego filtra dla badania:
  • Antygenowego: SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz) – dla badania: Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących
  • RT-PCR: SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz - dla badania: SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących (np. do Grecji, Egiptu, Hiszpanii)
  Instrukcja w załączeniu dedykowana jest dla kodu rabatowego do wykorzystania w e-sklepie Diagnostyki Instrukcja zakupu testu
  Podczas wizyty w wybranym punkcie należy posiadać dokument ze zdjęciem, na podstawie którego odbędzie się podróż do danego kraju (paszport/dowód osobisty).
  Gyncentrum
  249 zł/os.
  75 zł/os.  lotnisko Katowice-Pyrzowice (mobilny punkt pobrań na terenie lotniska) - 94zł/os
  Kod rabatowy na test RT-PCR: lato2021!
  Rejestracja na badanie RT-PCR: KLIKNIJ TUTAJ.
  Kod rabatowy na test antygenowy: TUI1!

  Lotnisko Katowice - Pyrzowice: mobilny punkt pobrań znajduje się na na parkingu przed terminalem pasażerskim C (na prawo od wyjścia z budynku).
  Kod rabatowy: TUIPYRZOWICE
  Rejestracja na badanie antygen: KLIKNIJ TUTAJ
  Lista laboratoriów wykonujących testy na COVID-19 udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid