Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Ubezpieczenia (wydanie 73)
obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 01.07.2018 r.
Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Ubezpieczenia (wydanie 72)
obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 01.12.2017 r.
Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Ubezpieczenia (wydanie 71)
ze zmianami z dnia 20.10.2017 r. i 02.08.2017 r.

obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 20.10.2017 r.
Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Ubezpieczenia (wydanie 71)
ze zmianą z dnia 02.08.2017 r.

obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 02.08.2017 r.
Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Ubezpieczenia (wydanie 71)
obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od 01.11.2016 r.