Strategia podatkowa

Informacja TUI Poland sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Strategia podatkowa

Informacja TUI Poland sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Strategia podatkowa

Informacja TUI Poland sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Strategia podatkowa