Rabat na wycieczki fakultatywne

Sprawdź szeroką ofertę atrakcji podczas wypoczynku i zarezerwuj już dziś.
Podczas kupowania wakacji na Lato 2022 na https://www.tui.pl na procesie zakupowym zobaczysz już cenę wycieczek fakultatywnych obniżoną o rabat 10%.
Jeśli chcesz zarezerwować samą wycieczkę fakultatywną na stronie https://www.tui.pl/atrakcje , w celu naliczenia rabatu 10% wpisz kod LATO2210 w odpowiednim polu podczas rezerwacji.

Inspiracje na letnie atrakcje i wycieczki fakultatywne

ZOBACZ WSZYSTKIE OFERTY

REGULAMIN PROMOCJI RABAT 10% NA WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA KIERUNKI Z OFERTY TUI POLAND OPARTYCH NA PRZELOTACH CZARTEROWYCH ORAZ REJSOWYCH
 1. Organizatorem promocji jest Musement, S.p.A. z siedzibą Mediolanie, via Polesine 13, Włochy, numerem agencji podróży 170695 i numerem VAT w 07978000961, wchodzący w skład Grupy TUI.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 11.07.2022 r. do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania ofert promocyjnych, na wybraną ofertę wycieczek fakultatywnych z oferty Organizatora odbywających się w dniach od 13.07.2022 r. do 31.10.2022 r. dla kierunków dostępnych w ofercie TUI Poland, opartych na przelotach czarterowych oraz rejsowych.
 3. Promocja obowiązuje w biurach podróży ze znakiem TUI tj.: w biurach TUI, w biurach franchisingowych TUI, biurach agencyjnych, na stronie www.tui.pl, www.tui.pl/atrakcje, w aplikacji mobilnej TUI, myTUI oraz w Centrum Rezerwacji TUI pod numerem 22 255 04 02.
 4. Przedmiotem promocji jest rabat 10%, który obniża wartość wycieczki fakultatywnej odbywającej się w terminie od 13.07.2022 r. do 31.10.2022 r., dla kierunków dostępnych w ofercie TUI Poland, opartych na przelotach czarterowych oraz rejsowych.
 5. Rabat obowiązuje Klientów, którzy dokonają rezerwacji wycieczki fakultatywnej na podstawie niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zakupionej w TUI Poland.
 6. Korzystanie z kodu rabatowego:
  a. Możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem pobytu na kierunku z oferty TUI Poland, opartego na przelocie czarterowym lub rejsowym, w którym będzie odbywać się wycieczka fakultatywna.
  b. Na stronie internetowej https://www.tui.pl/atrakcje. Podczas zakładania rezerwacji należy wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy LATO2210.
  c. W przypadku rezerwacji dokonywanych w biurach ze znakiem TUI, w biurach agencyjnych oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Rezerwacji, należy powołać się podczas zakładania rezerwacji na Promocję na wycieczki fakultatywne.
 7. Potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas zakładania rezerwacji na wycieczkę fakultatywną.
 8. Rabat można zastosować tylko do wybranych produktów. Oferta nie dotyczy produktów podmiotów opisanych na stronie internetowej https://www.tui.pl/atrakcje/information/?tab=terms_and_conditions (pkt. 10)
 9. Rabat dotyczy ceny wycieczki fakultatywnej, która obowiązuje w momencie zakładania rezerwacji.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres TUI Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa przez cały czas trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. O dacie rozpatrzenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 14. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, nazwę promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 15. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11 powyżej nie będą rozpatrywane.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2022 r.
 17. Regulamin dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej https://www.tui.pl/rabat-wycieczki-fakultatywne