Ochrona środowiska

Działamy w trosce o środowisko naturalne!

Corocznie sprawdzamy hotele TUI pod względem przestrzegania norm ochrony środowiska.

Z naszymi partnerami handlowymi staramy się by kryteria środowiskowe TUI były wprowadzane w życie.

Wraz z samorządami lokalnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów turystycznych oraz wspieramy projekty chroniące przyrodę i zwierzęta.

Aby osiągnąć nasze cele, stworzyliśmy odpowiedni system zarządzania. Nie tylko stosujemy się do ustaw dotyczących ochrony przyrody, ale wprowadziliśmy system, który umożliwia ciągłe doskonalenie wypracowanych procedur. Dzięki monitorowaniu naszej działalności co roku kontrolujemy status realizacji wyznaczonych celów. W czerwcu 2003 r. Dział Ochrony Środowiska TUI został wyróżniony certyfikatem zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001.

Kontakt z Działem Ochrony Środowiska TUI

TUI Deutschland Umweltmanagement,
Karl Wiechert Allee 23, 30625 Hannover
e-mail: umwelt@tui.de
www.tui-umwelt.com

Wyróżnienia dla najlepszych dbających o środowisko:

  • Odznaka TUI Umwelt Champion

Co roku goście TUI oceniają działania na rzecz środowiska prowadzone przez hotele partnerskie TUI, wypełniając ankietę dotyczącą działań proekologicznych hotelu. Pytamy, jak Państwo oceniają działania hotelu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 100 najlepszych hoteli z całego świata otrzymuje odznakę "TUI Umwelt Champion". Dodatkowe informacje: www.tui-ecohotel.de

  • EcoResort

Tym znakiem wyróżniamy hotele należące do TUI, którym przyznano nagrodę "TUI Umwelt Champion" i które dodatkowo spełniają następujące kryteria: 

  • aktywna ochrona środowiska każdego dnia
  • działalność prozdrowotna
  • zaangażowanie w zrównoważony rozwój
  • wymierne rezultaty działań w dziedzinie ochrony środowiska
  • uzyskanie certyfikatu w dziedzinie ochrony środowiska

Dodatkowe informacje: www.tui-ecoresort.com