Rabat na wycieczki fakultatywne

Sprawdź szeroką ofertę atrakcji podczas wypoczynku i zarezerwuj już dziś.
Podczas kupowania wakacji na Zimę 2022/23 na https://www.tui.pl na procesie zakupowym zobaczysz już cenę wycieczek fakultatywnych obniżoną o rabat 25%.
Jeśli chcesz zarezerwować samą wycieczkę fakultatywną na stronie https://www.tui.pl/atrakcje , w celu naliczenia rabatu 25% wpisz kod ZIMA2330 w odpowiednim polu podczas rezerwacji.


Inspiracje na zimowe atrakcje i wycieczki fakultatywne

ZOBACZ WSZYSTKIE OFERTY

REGULAMIN PROMOCJI RABAT 25% NA WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA ZIMĘ 2022/23

 1. Organizatorem promocji jest Musement, S.p.A. z siedzibą Mediolanie, via Polesine 13, Włochy, numerem agencji podróży 170695 i numerem VAT w 07978000961, wchodzący w skład Grupy TUI.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania ofert promocyjnych, na wybraną ofertę wycieczek fakultatywnych z oferty Organizatora odbywających się w dniach od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r.
 3. Promocja obowiązuje w biurach podróży ze znakiem TUI tj.: w biurach TUI, w biurach franchisingowych TUI, biurach agencyjnych, na stronie www.tui.pl, www.tui.pl/atrakcje, w aplikacji mobilnej TUI, myTUI oraz w Centrum Rezerwacji TUI pod numerem 22 255 04 02.
 4. Przedmiotem promocji jest rabat 25%, który obniża wartość wycieczki fakultatywnej odbywającej się w terminie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r
 5. Korzystanie z kodu rabatowego:
  a. Na stronie internetowej www.tui.pl/atrakcje. Podczas zakładania rezerwacji należy wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy ZIMA2330.
  b. W przypadku rezerwacji dokonywanych w biurach ze znakiem TUI, w biurach agencyjnych oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Rezerwacji, należy powołać się podczas zakładania rezerwacji na Promocję na wycieczki fakultatywne.
 6. Potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas zakładania rezerwacji na wycieczkę fakultatywną.
 7. Rabat można zastosować tylko do wybranych produktów. Oferta nie dotyczy produktów podmiotów opisanych na stronie internetowej https://www.tui.pl/atrakcje/information/?tab=terms_and_conditions (pkt. 10)
 8. Rabat dotyczy ceny wycieczki fakultatywnej, która obowiązuje w momencie zakładania rezerwacji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres TUI Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa przez cały czas trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. O dacie rozpatrzenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 13. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, nazwę promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 14. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11 powyżej nie będą rozpatrywane.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.
 16. Regulamin dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej https://www.tui.pl/rabat-wycieczki-fakultatywne-zima