Sprawdź szeroką ofertę atrakcji podczas wypoczynku i zarezerwuj już dziś.
Podczas kupowania wakacji na Lato 2023 na https://www.tui.pl oraz na https://www.tui.pl/atrakcje w procesie zakupowym zobaczysz już cenę obniżoną o rabat 10%.

REGULAMIN PROMOCJI RABAT 10% NA ATRAKCJE NA LATO 2023
 1. Organizatorem promocji jest Musement, S.p.A. z siedzibą Mediolanie, via Polesine 13, Włochy, numerem agencji podróży 170695 i numerem VAT w 07978000961, wchodzący w skład Grupy TUI.
 2. Promocja obowiązuje w dniach od 28.04.2023 r. do 30.09.2023 r. lub do wyczerpania ofert promocyjnych, na wybraną ofertę wycieczek fakultatywnych z oferty Organizatora odbywających się w dniach od 29.04.2023 r. do 31.10.2023 r.
 3. Promocja obowiązuje w biurach podróży ze znakiem TUI tj.: w biurach TUI, w biurach franchisingowych TUI, biurach agencyjnych, na stronie https://www.tui.pl, https://www.tui.pl/atrakcje, https://www.tuiexperiences.com/pl, w aplikacji mobilnej TUI, myTUI oraz w Centrum Rezerwacji TUI pod numerem 22 255 04 02.
 4. Przedmiotem promocji jest rabat 10%, który obniża wartość wycieczki fakultatywnej odbywającej się w terminie od 29.04.2023 r. do 31.10.2023 r.
 5. Rabat obowiązuje Klientów, którzy dokonają rezerwacji wycieczki fakultatywnej na podstawie niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zakupionej w TUI Poland.
 6. Korzystanie z rabatu 10%:
  a. Możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem pobytu na kierunku z oferty TUI Poland, w którym będzie odbywać się wycieczka fakultatywna;
  b. Na stronie internwtowej https://www.tui.pl/atrakcje oraz w serwisie myTUI, rabat naliczany jest automatycznie;
  c. Podczas kupowania wakacji na Lato 2023 na https://www.tui.pl na procesie zakupowym rabat naliczany jest automatycznie;
  Na stronie internwtowej https://www.tui.pl oraz w serwisie myTUI, rabat naliczany jest automatycznie;
  d. Podczas kupowania wakacji na Lato 2023 na https://www.tuiexperiences.com/pl podczas zakładania rezerwacji należy wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy LATO23;
  e. W przypadku rezerwacji dokonywanych w biurach ze znakiem TUI, w biurach agencyjnych oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Rezerwacji, należy powołać się na Promocję na wycieczki fakultatywne.
 7. Potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas zakładania rezerwacji na wycieczkę fakultatywną.
 8. Rabat można zastosować tylko do wybranych produktów. Oferta nie dotyczy produktów podmiotów opisanych na stronie internetowej https://www.tui.pl/atrakcje/information/?tab=terms_and_conditions (pkt. 10).
 9. Rabat dotyczy ceny wycieczki fakultatywnej, która obowiązuje w momencie zakładania rezerwacji.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 12. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres TUI Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa przez cały czas trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. O dacie rozpatrzenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 15. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, nazwę promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 16. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11 powyżej nie będą rozpatrywane.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2023 r.
 18. Regulamin dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej https://www.tui.pl/rabat-atrakcje