Sprawdź ofertę wycieczek fakultatywnych na Zimę 2021/22 i odbierz rabat 10%. Wystarczy podczas zakładania rezerwacji użyć kodu rabatowego TPLW2122. Rabat obowiązuje w dniach od 09.04.2021 do 10.05.2021 na wycieczki i atrakcje z datą realizacji od 1.11.2021 do 30.04.2022. Szczegóły promocji w regulaminie poniżej.


SPRAWDŹ OFERTY >

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Organizatorem promocji jest Musement, S.p.A. z siedzibą Mediolanie, via Polesine 13, Włochy, numerem agencji podróży 170695 i numerem VAT w 07978000961, wchodzący w skład Grupy TUI.
 2. . Promocja obowiązuje w dniach od 09.04.2021 do 10.05.2021 r. na ofertę wycieczek fakultatywnych z oferty. Organizatora odbywających się w dniach od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. (Zima 2021/22).
 3. Promocja obowiązuje na stronie internetowej www.gotui.com/pl, w biurach ze znakiem TUI, biurach agencyjnych oraz przez Telefoniczne Centrum Rezerwacji.
 4. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z kodu rabatowego TPLW2122, który obniża wartość wycieczki odbywającej się w terminie od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r. o 10%
 5. Korzystanie z kodu rabatowego:
  a. Na stronie internetowej www.gotui.com/pl, podczas zakładania rezerwacji należy wpisać w odpowiednie pole kod rabatowy TPLW2122.
  b. W przypadku rezerwacji dokonywanych w biurach ze znakiem TUI , w biurach agencyjnych oraz za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Rezerwacji, należy powołać się podczas zakładania rezerwacji na kod rabatowy TPLW2122.
 6. Potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem zostanie przesłanie na adres e-mail podany podczas zakładania rezerwacji.
 7. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie zakładania rezerwacji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać wyłącznie pisemnie na adres TUI Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa przez cały czas trwania promocji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich złożenia. O dacie rozpatrzenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 12. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, nazwę promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 13. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2021 r.
 15. Regulamin dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.tui.pl/promocja-gotui