Informacje o ubezpieczeniach podróży
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczeniach podróży. Firma o ponad 100-letniej tradycji, reprezentowana jest w ponad 21 krajach na całym świecie.

W cenie wakacji z TUI zawarte jest ubezpieczenie podstawowe.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach rozszerzenia wariantów ubezpieczenia, skontaktuj się ze swoim biurem TUI Centrum Podróży lub z Telefonicznym Centrum Rezerwacji TUI.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o możliwych opcjach ubezpieczenia. 

tabelka mala

+ objęte zakresem ubezpieczenia
- nie objęte zakresem ubezpieczenia
1 Rodzina – oznacza nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie z współpodróżującymi dziećmi (maksymalnie czworo dzieci) w tym również kontynuujące naukę dzieci do 24 roku życia.
Jeżeli dojazd do miejsca, w którym odbywa się impreza turystyczna TUI organizowany jest przez Ubezpieczonego we własnym zakresie (dojazd własny*), przysługująca Ubezpieczonemu ochrona ubezpie czeniowa rozpoczyna się 48 h przed datą rozpoczęcia imprezy, a kończy 48h po dacie jej zakończenia. *dojazd własny obejmuje drogę bezpośrednio z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do miejsca, w którym odbywa się impreza organizowana przez TUI.


Jeżeli dojazd do miejsca w którym odbywa się impreza turystyczna TUI organizowany jest we własnym zakresie przez ubezpieczającego (dojazd własny), przysługująca mu ochrona ubezpieczeniowa (w przypadku wykupienia ubezpieczenia) rozpoczyna się 48h przed datą rozpoczęcia imprezy, a kończy 48h po dniu jej zakończenia. Dojazd własny obejmuje drogę bezpośrednio z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do miejsca, w którym odbywa się impreza turystyczna organizowana przez TUI.