Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla osób niepełnosprawnych w biurach podróży TUI.

Trafny wybór oferty dla osoby niepełnosprawnej pozwoli na spełnienie oczekiwań związanych z wakacjami. Odpowiednia organizacja podróży jeszcze przed wyjazdem daje podstawy do uniknięcia przykrych niespodzianek w miejscu wypoczynku i umożliwi czerpanie pełnej satysfakcji z zarezerwowanych wakacji.

REZERWACJA HOTELU

Hotel do którego wyjeżdża osoba niepełnosprawna musi być odpowiednio przystosowany, tak aby można było swobodnie poruszać się po terenie hotelu oraz po pokoju.

Coraz więcej hoteli posiada specjalną infrastrukturę, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wczesna rezerwacja takiego hotelu zagwarantuje, że pokój przeznaczony dla osób niepełnosprawnych będzie dostępny.

W naszej ofercie znajdują się hotele, które posiadają specjalne wyposażenie takie jak: odpowiednio przygotowane pokoje, rampy, windy, szerokie drzwi, niskie szafki, większe łazienki z prysznicami etc. TUI wraz z miejscowym TUI Serwisem oraz hotelarzem, dokłada wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne życzenia klientów dotyczących hotelu oraz jego infrastruktury.

PODRÓŻ SAMOLOTEM

Osoby posiadające stałą lub czasową ograniczoną sprawność ruchową, kłopoty z widzeniem lub ze słuchem lub inną formę niepełnosprawności, mają prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej. Port lotniczy i linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy oraz zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych (rozporządzenie WE 1107 z dn. 5 lipca 2006). Usługa świadczona jest przez lotniska bezpłatnie. W zależności od potrzeb pasażerów, usługa zapewnia asystę od punktu zgłoszenia, poprzez procedury odprawy i kontroli aż do momentu zajęcia fotela w samolocie.

Obejmuje ona:

- pomoc osoby upoważnionej przy check-in, kontroli bezpieczeństwa, boardingu;

- pierwszeństwo przy odprawie i kontroli bezpieczeństwa;

- pomoc w salach odlotowych (podawanie dokładnych informacji o komunikatach o odlotach, opóźnieniach, numerach gatu etc.);

- bezpłatny transport wózka inwalidzkiego;

Taka sama pomoc oferowana jest podczas przylotu na dane lotnisko.

Zgłoszenie osoby niepełnosprawnej nie później niż 48 godzin przed planowanym wylotem, pomoże zagwarantować usługę w wymaganym czasie. Natomiast zgłoszenie bezpośrednio na lotnisku może spowodować konieczność dłuższego oczekiwania na asystę. Procedura asysty opisana jest na stronie internetowej danego lotniska.

Dokładnych informacji udzielają porty lotnicze:

- Warszawa Lotnisko Okęcie

- Poznań Lotnisko Ławica

- Kraków Lotnisko Balice

- Katowice Lotnisko Pyrzowice

- Gdańsk Lotnisko

- Wrocław Lotnisko

- Bydgoszcz Lotnisko

- Rzeszów Lotnisko

W celu zgłoszenia asysty na lotnisku prosimy o kontakt z punktem, w którym zakupili Państwo wyjazd.

Szczegółowe informacje dotyczące podróży liniami lotniczymi:

- Enter Air

- Small Planet

- Ryanair

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE

Prosimy o wyrozumiałość,  nie zawsze jest możliwość zarezerwowanie dla osoby niepełnosprawnej danego miejsca w samolocie. Ze względów bezpieczeństwa linia lotnicza nie wyraża zgody na posadzenie osoby niepełnosprawnej przy wyjściach awaryjnych lub w pierwszych rzędach samolotu.

TRANSFER DO HOTELU

Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim nie mogą skorzystać z transportu (transferu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko), który jest oferowany w ramach ofert TUI Poland sp. z o.o. przedstawianych na stronie www.tui.pl. Oferty te bowiem zawierają w swojej cenie transfer standardowym autokarem, który ze względy na konstrukcje techniczne i bezpieczeństwo nie może być przeznaczony do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim. Podstawą odmowy świadczenia takiego transportu jest art. 10 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dalej jako Rozporządzenie 181/2011).

Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 10 ust.2 Rozporządzenia 181/2011, TUI Poland sp. z o.o. wskazuje, iż osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wedle swojego wyboru zorganizować taki transport samodzielnie na swój koszt bądź zlecić TUI Poland sp. z o.o. organizację takiego transportu (o ile jest to możliwe) za dodatkową opłatą. O kosztach zorganizowania transportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim TUI Poland sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować przed zawarciem umowy, w przypadku gdy podczas zawierania umowy zostanie wskazane, iż uczestnikiem wyjazdu jest osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim.

TUI Poland sp. z o.o. jednocześnie wskazuje, iż w sytuacji, gdy podczas dokonywania rezerwacji zostanie wskazane, iż uczestnikiem wyjazdu jest osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim, z uwagi na niemożność świadczenia takiej osobie usługi transferu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko, TUI Poland zwróci koszt transferu standardowego zawartego w cenie imprezy turystycznej.