Wstęp

Spółka TUI Poland Sp. z o.o. ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez TUI Poland Sp. z o.o. oraz TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o.


1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

1.1. TUI przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. TUI z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności TUI zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. TUI sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

1.2. Administratorami danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu są: a) Spółka pod firma TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000083435, NIP: 7792048522, REGON: 639552348, kapitał zakładowy: 200.000 zł. b) Spółka pod firmą TUI Poland Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000361999, NIP: 5213574503, REGON: 142512402, kapitał zakładowy: 579.800 zł.

1.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratorów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (TUI Poland sp. z o.o. - nr księgi 076628 nazwa zbioru: Adresy klientów; TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. – nr księgi 101788 nazwa zbioru: TUI Poland Dystrybucja).

1.5. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratorów w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.

1.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez administratorów na rzecz Użytkowników.

1.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez TUI.

1.8. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty TUI drogą mailową za pomocą Serwisu ofert specjalnych (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy zawartej w ramach Serwisu.

1.9. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

1.10. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania rezerwacji lub zalogowania się na stronie serwisu za pośrednictwem usługi myTUI, regulowanej przez Regulamin korzystania z usługi myTUI dostępny na stronie internetowej www.tui.pl.

1.11. Do momentu dokonania rezerwacji lub zalogowania się lub na stronie Serwisu, TUI gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administratorzy wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

1.12. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu dokonują rezerwacji, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe, których uzyskanie przez TUI Poland oraz TUI Poland Dystrybucja sp. z o.o. konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

1.13. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.


2. Zmiana danych osobowych

2.1. Użytkownik, który dokonał rezerwacji na stronie Serwisu www.tui.pl lub zalogował się do Serwisu myTUI, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.

2.2. Rejestracja, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

2.3. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do TUI Poland sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.


3. Cookies

3.1. Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

3.2. Pliki cookies wykorzystywane są do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.4. Serwisy TUI ( www.tui.pl , m.tui, blog.tui.pl, my.tui.pl) w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę www.tui.pl , m.tui, blog.tui.pl, my.tui.pl podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika.

3.5. Serwisy TUI ( www.tui.pl, m.tui, blog.tui.pl, my.tui.pl) posiadają podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.

3.6. Każdy Użytkownik odwiedzający Serwisy TUI ( www.tui.pl , m.tui, blog.tui.pl, my.tui.pl) ma możliwość zrezygnować ze śledzenie poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google (więcej informacji znajduje się pod adresem: goo.gl/OZjPq).

3.7. TUI współpracuje z sieciami reklamowymi, które mogą prowadzić kierowanie reklam firmy TUI Poland sp. z o.o do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwisy TUI.

3.8. Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania dynamicznych reklam poprzez sieć RTB House, więcej informacji znajduję się na stronie http://rtbhouse.com/privacy.php

3.9. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

3.10 W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisów TUI ( www.tui.pl , m.tui, blog.tui.pl, my.tui.pl) mogą nie działać prawidłowo.


4. Łącza zewnętrzne

4.1. Serwis internetowy www.tui.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. TUI nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu internetowego oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

4.2. Strona internetowa www.tui.pl zawiera lub będzie zawierała serwisy, w których wprowadzane przez Użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.


5. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu za pomocą zakładki Kontakt.